Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1284
Toplam Ziyaret
: 1399627

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Ömer Aytaç Aykaç
GERÇEKLİĞİN YARATIĞI MI, YARATIĞIN YARATTIĞI GERÇEKLİK Mİ?: JOHN FOWLES’IN YARATIK’INDA POSTMODERNİTE VE GERÇEKLİK ARAYIŞI
 
Çağdaş İngiliz Edebiyatı denince akla gelen önemli yazarlardan birisi olan John Fowles tam bir anlatı ustası olması ve eserlerinde karakterlerini yazarın önünde tutan anlatım tekniği ile bilinmektedir. Hayatının büyük bölümünü Yunanistan, Fransa ve İngiltere’de geçiren ve bu süreçlerde yaşadığı deneyimleri eserlerine de başarıyla aktaran Fowles, Yaratık kitabıyla edebiyat dünyasında unutulmayacak bir yer edinmiştir. Yaratık adlı eserinde kendine ve bu esere has bir anlatım tekniği kurgulayan Fowles, bu kitabıyla adeta okuyucunun zihninde seyahat eder. Gerçek ile kurgunun birbirinden ayrılmasının imkansız hale geldiği bir labirentte dolaşma hissi yaratan eser aynı zamanda kişisel özgürlüğe ve gerçekliğe ulaşmanın zorluklarını da ele alır. Bir çok postmodern teknik ile kurgulanmış bu eser gerçeğin ve sanrının iç içe geçmesi ve okura da gerçeğin sorgulama görevi vermesi yönüyle de nispeten farklı bir yerde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı da tam bu noktada gerçek ile kurgu arasındaki ayrımı ve gerçeklik arayışı konusunu irdelemek ve aynı zamanda Yaratık eserinde kullanılan Postmodern tekniği de örnekleri ve kitaba etkisi noktasında ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: John Fowles, Yaratık, Gerçeklik, Arayış, PostmoderniteA MAGOT CREATED BY REALITY OR REALITY CREATED BY MAGOT?: QUEST OF POSTMODERNITY AND REALITY IN JOHN FOWLES' A MAGOT
 
John Fowles, one of the most important writers of Contemporary English literature, is undisputedly a narrative master and is known for works which gives the role of author to the reader and make them to tell the story. Fowles, who spent most of his life in Greece, France and England and successfully convey his experiences in these processes, has acquired a place in the literary world with his creature book. Fowles, who created an expression technique peculiar to himself and with his stories he starts a travel in the reader's mind. The work also deals with the difficulties of reaching personal freedom and reality, creating a sense of traveling through a maze where it becomes impossible to separate reality and fiction. This work, which was created with a lot of postmodern techniques, stands in a relatively different place in terms of intertwining reality and delusion and giving the reader the task of questioning reality. The aim of this study is to examine the distinction between fiction and reality, and also to discuss the examples of the postmodern technique used in the work of the creature and the impact of the book.

Keywords: John Fowles, Maggot, Reality, Pursuit, PostmodernityTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn