Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 199
Toplam Ziyaret
: 1012936

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Murat AKÇAKAYA
GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN YENİ KAMU YÖNETİMİNE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ
 
Bu çalışmada 19. yüzyılın sonlarında kendini gösteren ve “geleneksel” diye tabir edilen kamu yönetimi anlayışından “yeni” olarak adlandırılan kamu yönetimi düşüncesine geçiş süreci ele alınacaktır. 1970’lerden itibaren Yeni Kamu Yönetimi düşüncesinin ipuçlarının dünyanın birçok ülkesinde (İngiltere’de Thatcher, ABD’de Reagan, Türkiye’de Turgut Özal vb.) görülmesi konunun önemi açısından önemlidir. Bu çalışmadaki amaç, Geleneksel Yönetim Anlayışını ana hatları ile izah ederek Yeni Kamu Yönetimi (YKY) düşüncesini ortaya çıkaran sebepleri tahlil etmek, daha sonra ise Geleneksel Yönetim Anlayışı ve YKY düşüncesinin bir mukayesesini yapmaktır. Çalışmada gerek yönetim ve kamu yönetimi düşüncesi, gerekse Geleneksel ve YKY düşüncesi anlatılırken konunun ana hatları ile sınırlı kalınmaya çalışılmıştır. Örneğin kamu yönetimi düşüncesi anlatılırken kamu yönetiminin unsurları, fonksiyonları… gibi konu dahilinde olmayan ayrıntılardan uzak durulmuştur. Genel hatları ile ifade edilmeye çalışılan Geleneksel ve YKY düşüncesinin ardından mukayese yöntemi kullanılacak ve bu kavramlar arasında bir kıyas yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, kamu yönetimi, kamu yönetiminin gelişimi, geleneksel kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi.THE EVOLUTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION DISCIPLINE FROM THE TRADITIONAL TO THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION
 
This paper deals with the transformation process of the so called “traditional” understanding of public administration, which has arisen at the end of the 19. Century, to the “new” anounced public administration thought. The occurrence of the indications on the new public administration thought in many countries around the globe (e.g. Thatcher in England, Reagan in the USA and Turgut Özal in Turkey) from the 1970 on is significant indicator for its importance. The objective of this study is to explain the main structures of the traditional administration thought and to analyse the causes on the arising of the new public administration (NPA) thought, afterwards to make a comparison between the traditional administration and the NPA. In this study it is targeted to stay in the general topic framework during explaining both the administration and public administration thought and the traditional and NPA. For instance, details outside of the topic as the elements and functions of public administration have been excluded during get across the public administration thought. After pointing out the general framework of the traditional and NPA, these concepts will be compared.

Keywords: Administration, public administration, evolution of the public administration, traditional public administration, new public administration.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn