Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 981
Toplam Ziyaret
: 2692807

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Sabri BALTA
Fuzûlî ve Yaman Dede’nin Şiirlerinde Hazreti Muhammed Övgüsü
 
15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşamış olan Fuzûlî (?-1556) klasik Türk şiirinin aşk şairlerinden biridir. Klasik Türk şiirleri arasında onun “Su Kasidesi” çok meşhur olmuştur. Bu şiiriyle o, Hz. Muhammed’e deruni sevgisini sunmuştur. Su’yu bir motif olarak kullanarak, akıcı bir üslupla Hz. Muhammed’in üstün niteliklerini dile getirmiştir. Şiir, söz güzelliği, anlatım ve manâ derinliği bakımından zirve örneklerle dolu bir şiirdir. “Yamandi Molla” lakabıyla meşhur olan Yaman Dede (Mehmed Abdülkadir Keçeoğlu 1887-1962) ise, gönlüne düşen Hz. Muhammed sevgisinden dolayı “Yanar Dede” olarak anılmaktadır. O, Hz. Muhammed sevgisini hal diliyle ifade etmiştir. Onun “Dahilek Yâ Rasulallah” na’ti, yakın zaman klasik Türk edebiyatında peygamber sevgisini anlatan na’tlerden biridir. Bu çalışmamızda Fuzûli’nin “Su Kasidesi” ve Yaman Dede’nin “Dahilek Yâ Rasulallah” şiirlerinde iki şairin Hz. Muhammed’e bakış tarzları, sevgileri, övgüleri ve onun vasıflarını anlatış üslupları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fuzûlî, Yaman Dede, Na’t, Hz. MuhammedThe Praise to the Prophet Muhammad in the Poems of Fuzûlî and Yaman Dede
 
Fuzûlî, who lived between the fifteenth and sixteenth centuries, is one of the top love poets of classical Turkish poetry. Among the classical Turkish poetry, his "Su Eulogy" has become very famous. With this poem, he expressed his deepest love for the Prophet Muhammad with great enthusiasm. By using water as a motif, in a very sincere and fluent style, he praised the Prophet Muhammad's superior qualities. The poem is decorated with the rarest and the highest examples in terms of its beauty, expression and depth of meaning. Yaman Dede (Mehmed Abdulkadir Keçeoğlu 1887-1962), famous for his nickname "Yamandi Molla", is known as "Yanar Dede" because of his love for the Prophet Muhammed. He expressed his love for the Prophet Muhammad in the language of his situation. His na't entitled "Dahilek Ya Rasulallah" is one of the na'ts describing the love of the Prophet Muhammad in the classical Turkish literature recently. In this article, in the poems ""Su Eulogy" of Fuzûli and "Dahilek Ya Rasulallah" of Yaman Dede, these two poets' perspectives on the Prophet Muhammad, their love, praise and their style of describing his qualities were examined.

Keywords: Fuzûlî, Yaman Dede, Poem, Prophet MuhammadTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn