Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3811
Toplam Ziyaret
: 3007721

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Selma ŞAHİN
FRİG VADİSİ\'NİN SANATSAL DIŞAVURUMU VE ESER ANALİZLERİ
 
Frigler, Antik Çağ boyunca Anadolu topraklarında kendine özgü üslup anlayışlarıyla kültürel ve sanatsal anlamda bir çok eser bırakmış olan büyük bir uygarlıktır. Frig Uygarlığının izlerine, günümüzde Frig Vadisi olarak bilinen coğrafi bölgede rastlanmaktadır. Frig Vadisi kaya anıtları, kültleri, anıtları süsleyen zengin motif ve bezemeleri ile keşfedilmesi gereken gizemli bir bölgedir. Bu gizemli bölgenin keşfedilmesi ve sanatsal yorumlara dönüştürülerek ele alınması; bireylerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mirasına dikkatlerinin çekilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Frig Vadisi’ni kaplayan kaya anıtları, tanrı ve tanrıça imgelerinin, anıtları süsleyen kabartmaların, yazıtların ve motiflerin sanatsal olarak yorumlanması ve analiz edilmesidir. Bu çalışma, betimsel ve nitel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada gezi, inceleme ve uygulama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan uygulama çalışmaları, 2016-2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak”(Proje No:2016-13) adlı projede görev alan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans üstü eğitim gören 14 öğrencinin baskı resim (linol ve gravür) teknikleri ile yaptıkları 29 eserden derlenmiştir. Bu çalışmada 7 öğrenciye ait 13 eserin ikonografik ve plastik yaklaşımla analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan eserlerde; Frig Vadisi kaya anıtları, anıtları süsleyen kabartmalar, yazıtlar, motifler, tanrı ve tanrıça imgeleri estetik bir kaygı ile yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Frigler, Frig Vadisi, Eser AnalizleriARTISTIC EXPRESSION OF PHRYGIA AND WORK OF ANALYSES
 
The Phrygian is a big civilization who left many master pieces in terms of culture and art with their own style in Anatolian lands during Antic Era. The traces of Phrygian civilization can be found in the geographical area which is known today as Phrygia Valley. Phrygia Valley is mysterious area, which should be discovered, with its rock monuments, cults, motifswhich coversmonuments and decorations. Discovery of this mysterious area and taking this in hand by turning into artistic interpreration are important in terms of taking the attraction of the people into the history of the city they live and cultural heritage. The aim of this study is the analysis and interperation of the rock monuments covering the Phyriga Valley, God and Goddess images, reliefs decorating monuments, incriptions and motifs in an artistic view. This study is designed as descriptive and qualitative. Excurtion, examination and practice methods are used in this study. The practice study dealt with under this study is compiled by the 29 works prepared by the 14 students who took part in the Project supported by Dumlupınar Universiy, Scientific Research Projects between 2016-2017, called “Touching the Phrygia Valley via Art” (Project Number:2016-13) and by the students who studied their master degrees in the faculty of the Fine Arts. In this study, the analyses of master pieces belonging 7 students has been done with iconographic and plastic approach. Rock monuments of Phrygia Valley, reliefs decorating monuments, inscriptions and God and Goddness İmages in those studied Works were interpreted with aesthetic anxiety.

Keywords: The Phrigians, Phrygia Valley, Work AnalysesTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn