Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1481
Toplam Ziyaret
: 2335559

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan GÜLER
Fransa'da Helal Gıda Tartışmaları: “Kebab” Örneği
 
Bu makalede, Fransa’da yaşayan Müslüman kökenli göçmenlerin entegrasyonu meselesi “helal gıda” ve “kebab” tartışmaları bağlamında ele alınacaktır. Çoğunluk toplumuyla bütünleşmenin önemli unsurlarından biri olan yemek alışkanlıklarının dönüşümü meselesi Fransa’da son dönemin önemli konularından birdir. Özellikle Müslüman kökenli göçmenlerin alternatif yeme-içme pratiğinin sosyal görünürlüğünün artmasıyla, “helal yaşam tarzı” kamuoyunun daha çok ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda cevabı aranan soru; “helal gıda” ve “kebab”ın ev sahibi toplumla bütünleşmeyi nasıl etkilediğidir? Makalenin sınırları içinde bu sorunun cevabı güncel tartışmalar gözetilerek verilmeye çalışılacaktır. İlk kısımda, “helal gıda” ve entegrasyon üzerine genel bir okuma gerçekleştirilecektir. İkinci bölümde, Türk göçmenlerin yayılmasında öncülük ettiği “Kebab” olgusu etraflıca analiz edildikten sonra genel bir değerlendirmeyle makale sonlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Entegrasyon, Kebab, Helal GıdaHalal Food Discussion in France: The Case of “Kebab”
 
In this article, the issue of integration of immigrants who are of Muslim origin and living in France will be discussed within the context of the “halal food” and “kebab” themes. The transformation of eating habits which is one of the significant aspects of becoming the majority of the society has become a debated topic in recent years in France. Particularly, with the increase of social appearance of the alternative eating-drink habits of Muslim immigrants, “the halal lifestyle” has attracted more attention from the public. In this regard, the question that should be looked for an answer is; how do “halal food” and “kebab” influence the integration of immigrants with the (French) society? Current debates will be considered to answer and explain this question within the scope of this article. In the first part of the article, a general review of “halal food” and “integration” will be presented. In the second chapter, the “Kebab” phenomenon, which has been spread by Turkish immigration, will be thoroughly analyzed, and a general discussion will be presented.

Keywords: Immigration, Integration, Kebab, Halal FoodTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn