Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 416
Toplam Ziyaret
: 3317947

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Eren GÖRGÜLÜ
FOTOĞRAF SANATINDA CİNSİYET OLGUSUNUN KADIN İMGESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ
 
Her dönemde popüler olan, ancak farklı anlamlar taşıyacak şekilde görselleştirilen kadın imgesinde gözlenebilen değişiklik, döneme ait toplumsal ve teknolojik etkileşimin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu göstergenin bir sonucu olarak kadın imgesi, yerli ve yabancı fotoğrafçılar içinde farklı alanlarda fotoğraflarının temel konusu olmuştur. Bu fotoğraflar aynı zamanda insani olanı temsil ettiği için bir yönüyle toplumsal olandır ve bu bağlamda toplumsal cinsiyet meselesi de sanatın konuları içerisinde yer alabilir. Özellikle sanatçının anlatım biçimiyle şekillenen fotoğraf, konu kadın olduğunda karşımıza farklı biçim ve bağlamlarda çıkmaktadır. Günümüzde yapılan fotoğraf çalışmalarına bakıldığında da, fotoğrafik dilin oluşturulması sürecinde farklı eğilimler görülmektedir. Bu eğilimler sonucunda, tekniği ne olursa olsun sanatçının(ların) dışa vurmak istediği düşünceleri, fikirleri izleyicisiyle paylaşan fotoğraflarla yeni yaklaşımlar geliştirdiği görülmektedir. Söz konusu olan bu yaklaşımlar, Nazif Topçuoğlu, Şahin Kaygun, Sandro Miller ve Katerina Belkina’nın eserlerinden seçilen örneklerle kadın imgesinin çoklu sorgulaması, eleştirel bakışın somutlaşması tartışılmıştır. Kadın imgesi oldukça geniş bir alanda fotoğraflar üzerinden kendine yer bulmuş, birçok sanatçı tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Bu bağlamda seçilen sanatçılar ve eserleri üzerinden fotoğraf/kadın ilişkisi, sanatçıların fotoğrafik görüntü olarak kadına yaklaşımları, sanatsal açıdan kadın imajının nasıl şekillendiği karşılıklı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Kadın, Sanat, Toplumsal Cinsiyet.EVALUATION OF GENDER PHENOMENON ON THE ART OF PHOTOGRAPHY THROUGH THE IMAGERY OF WOMEN
 
Popular at all times, yet visualized with different meanings; the observable change in the imagery of women can be considered as a sign of the social and technological interaction of the period. As a result of this indication, the imagery of women has become the main theme of photography in different areas of domestic and foreign photographers. At the same time, these photographs are social because they represent the human, and in this context, gender issues can also be involved in the art. When the subject is woman, the photograph which is especially shaped by the narrative form of the artist comes out in different forms and contexts. Considering today’s photography studies, different tendencies are seen in the process of creating photographic language. As a result of these tendencies, whatever the technique, it seems that the artist(s) has developed new approaches with the thoughts they want to shoot out, the photographs that share their ideas with the viewer. These approaches have been criticized with the samples chosen among the works of Nazif Topcuoglu, Sahin Kaygun, Sandro Miller, and Katerina Belkina through the multiple interrogations of the imagery of women, and concretization of critical thinking. The imagery of women has found itself place in a wide area through pictures, and it’s been frequently used by a lot of artists. In this context, photograph/women's relations, the approach of the artists to the women as a photographic imagery, and how women's imagery is shaped in artistic terms will be mutually examined through selected artists and their works.

Keywords: Photograph, Women, Art, Gender.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn