Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 75
Toplam Ziyaret
: 773694

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Faruk KALAY
FİRMA PERFORMANSINI ARTTIRMANIN BİR ARACI OLARAK ÖĞRENEN ÖRGÜT: TRB2 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
 
Öğrenen organizasyon, firma performans çıktılarını yükseltmek ve rekabet avantajı elde etmek için son derece önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Öğrenen organizasyonların en önemli bileşeni bilgi yönetimidir. İşletmelerin hangi bilgi yönetimi stratejilerini kullanmaları gerektiği hususu, işletme yönetimleri açısından önemli bir karar alanıdır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin yaygın olarak başvurduğu açık, kapalı, iç odaklı, dış odaklı, teknoloji odaklı ve insan odaklı bilgi yönetimi stratejilerinin firma performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye TRB2 (Van - Bitlis – Muş – Hakkari) bölgesinde bulunan ve farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 55 işletmeden olmak üzere toplam 213 çalışandan alınan veriler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, iç odaklı bilgi yönetimi stratejisi, örtük bilgi yönetimi stratejisi ve insan odaklı bilgi yönetimi stratejisinin firma performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte açık bilgi yönetimi stratejisi, teknoloji odaklı bilgi yönetimi stratejisi ve dış odaklı bilgi yönetimi stratejisinin firma performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkartılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen organizasyon, bilgi yönetimi, bilgi yönetimi stratejileri, firma performansı.ORGANIZATION LEARNING AS A DRIVER OF INCREASING FIRM PERFORMANCE: AN APPLICATION IN TRB2 REGION
 
Knowledge management companies to improve their performance and output is considered to be an extremely important tool to gain competitive advantage. What matters is that they need to use knowledge management strategies of businesses, business management is an important area in terms of decisions. The aim of this study is widely admitted that the business of explicit, tacit, internal oriented, external, technology centered and people centered information management strategy, the company is investigating the impact on performance. For this purpose, Turkey Located in TRB2 and data from a total of 213 employees, including 55 businesses to continue their activities in different sectors were analyzed. According to the results, the internal oriented information management, the tacit knowledge management and people oriented information management strategy to have a positive and significant impact on firm performance have been identified. However, explicit oriented information management, technology centered information management and external centered knowledge management strategy of the company has been demonstrated to have not a significant effect on firm performance.

Keywords: Organizational learning, knowledge management, Knowledge management strategies, firm performance.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn