Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1031
Toplam Ziyaret
: 1787068

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Murat KEKLİK
FÂİK MAHMUD DÎVÂNI’NDA ZAMANEDEN ŞİKÂYET
 
XVII. yüzyılın ikinci yarısı ve XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Fâik Mahmud’un doğum yeri Urfa’dır. Şiirlerinde Fâik mahlasını kullanmıştır. Klasik Türk edebiyatı şairi Nâbî’nin akrabalarındandır. Sakatlığından dolayı aksayarak yürüdüğü için yaşadığı devirde Fâik-i leng lakabıyla tanınmıştır. Fâik 1127 (m. 1715)’ de vefat etmiştir. Tezkirelerden edinilen bilgilere göre Fâik yaşadığı dönemde şiirleri kadar hoşsohbet, nükteci, zarif kişiliğiyle tanınmış dost sohbetlerinin aranılan kişisi olmuştur. Fâik’in bilinen tek eseri orta ölçekteki mürettep Dîvân’ıdır. Fâik’in yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğunun siyasi, ekonomik, sosyal, askerî, kültürel anlamda en çalkantılı dönemleridir. O dönemde toplum ve kişi hayatında yaşanan değişim ve olumsuzluklar şairlerin şiirlerine de yansımıştır. Fâik de yaşadığı dönemin siyasi, sosyal sıkıntılarını, acılarını ruhunun derinliklerine kadar hissetmiş dolaylı veya örtülü bir şekilde eleştiri ve şikâyetlerini şiirlerine aksettirmiştir. Ancak o Nâbî gibi şiirlerinde açık açık eleştiri ve hicivlerde bulunmamıştır. Şiirlerinde gönül ehli olduğunu, sert ve yüksek sesle meramını dile getirmenin yaradılışına aykırı olduğunu ifade eder. Çalışmada Fâik Mahmud tanıtılarak XVII. yüzyılın siyasî ve sosyal açıdan genel görünümünden bahsedilmiştir. “Zamaneden Şikâyet” başlığı altında şairin değindiği sosyal konular, bu konuları ele alış tarzı, şair üzerindeki tesirleri ortaya konmuş, şairin özgünlüğü üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fâik Mahmud, 17. yüzyıl, Divan, zamane, şikâyetCOMPLAINT FROM THE CONTEMPORARY IN FÂİK MAHMUD DIVAN
 
Faik Mahmud, XVII. century and the second half of the XVIII. century lived in the first quarter. His birthplace is Urfa. He used the nickname Faik in his poems. He is one of relatives of Nâbî, the divan poet. He was known for his nickname Fâik-i leng in the period he lived because he was walking briskly due to his injuries. Fâik died in 1127 (1715 AD). According to the information obtained from the tezkires, Fâik became a sought-after person for well-known fellow conversations in his time with his talkative, jocker and elegant personality as much as his poetry. The only known work of Fâik is the collective divan in the middle measure. The period in which Fâik lived is the most turbulent period of the Ottoman Empire in political, economic, social, military and cultural terms. At that time, the changes and negativities experienced in society and people's life were also reflected in poems of poets. Fâik also felt the political, social troubles and pains of the period he lived in as much as he could, and he reflected his criticisms and complaints in his poems implicitly or explicitly. However, he did not make explicit criticism and satire in his poems like Nâbî. He tells us in his poems that he is heartfelt, it is contrary to his creation to voice his wishes in firmness and loudness. In this study, Fâik Mahmud was introduced and general view of XVII. century was mentioned from the political and social point of view. Under the headline "Complaint from the Contemporary", the social issues addressed by the poet, the way he dealt with these issues, the effects of these issues on the poet were revealed with the movement from the couples that social life reflected on, and the poet's originality was evaluated.

Keywords: Fâik Mahmud, 17th century, Divan, contemporary, complaintTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn