Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 184
Toplam Ziyaret
: 2168360

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Saim Sabah KENDİR, İbrahim AYDIN
Facebook Reklamlarının Satın Alma Niyeti ve Reklamın İlgi Çekiciliğine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 
Bu çalışmanın amacı Facebook reklamlarının, reklamın ilgi çekiciliğine (FRİÇ) yönelik tutum ve satın alma niyeti (SAN) üzerindeki etkilerini farklı demografik değişkenleri de ele alarak araştırmaktır. Çalışmanın evreni Van’ın Erciş ilçesinde yaşayanlardır. Örneklem ise basit seçkisiz yöntem ile ulaşılan 427 kişidir. Çalışmanın bağımlı değişkenleri Facebook reklamlarının ilgi çekiciliği ve satın alma niyeti iken bağımsız değişkenleri cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve elde edilen gelirdir. Elde edilen sonuçlara göre Facebook reklamlarının ilgi çekici olmadığı ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisinin olmadığı görülmüştür. Kadınlar ve erkekler arasında Facebook reklamlarının ilgi çekiciliğine yönelik tutum ve satın alma niyetine olan etkisine yönelik bir farklılığa rastlanmamış, farklı gelir düzeylerine sahip olanlarda ise Facebook reklamlarının ilgi çekiciliğe yönelik tutumda ve satın alma niyetine olan etkide farklılığın olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizi için tek örneklem t testi, tek yönlü çok değişkenli varyans analizi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler, bu amaca uygun çalışmalardan alınıp, uyarlama yapılarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Facebook Reklamları, Reklamın İlgi Çekiciliği, Satın Alma Niyeti.Investigation of The Effect of Facebook Ads on Purchase Intention and Toward Attitude to Attractiveness of the Ad
 
The purpose of this study is to investigate the effects of Facebook ads on the attitudes towards the attractiveness of the advertisement and the purchase intention by taking into account different demographic variables. The population of the study consists of people who living in Erciş district of Van and its sample consists of 427 people selected by simple random method. The dependent variables are the attractiveness of Facebook ads and the purchase intention while the independent variables of the study are gender, age, education level and income. There was no difference between men and women in attitude towards attractiveness and purchase intention of Facebook ads, and in those with different income levels, there was a difference in the attitude towards attractiveness and purchase intention of Facebook ads. One sample t test, one-way multivariate analysis of variance and one-factor analysis of variance were used for the analysis of the data obtained. The scales used for the study were taken from the studies suitable for the purpose of the study and used after adaptation.

Keywords: Facebook Ads, Attractiveness of Advertising, Purchase Intention.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn