Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 457
Toplam Ziyaret
: 3179018

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 45  Alan: Sosyal Bilimler

Muhammed Latif ALTUN
EVZÂȊ VE HANEFÎ FAKİHLERİN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA NAMAZDA KIRAAT VE MEʹMÛMUN KIRAATİ
 
Öz Namaz İslâm’ın beş temel esasından biridir. Namazın geçerli olabilmesi için bir takım şart ve rükünlerin yerine getirilmesi gerekir. Kıraat bu rükünlerin başında gelmektedir. Kıraatin rükün oluşu Kurʹân’la sabit olmuş, Hz. Peygamber’in sözlü ifadeleri ve fiilî uygulamalarıyla desteklenmiştir. Kıraat yaparken hangi sûre ve âyetlerin okunması gerektiği hususu, fakihler arasında tartışma konusu olmuştur. Bazı fakihler, namazda Fatiha sûresinin okunmasını gerekli görürken, bazıları da bu rüknün yerine getirilmesi için Kurʹân’dan herhangi bir yerin okunmasının yeterli olduğunu ileri sürmüşlerdir. Öte yandan imamın arakasında namaz kılan kimsenin kıraat yapmak zorunda olup olmaması, kıraat yapmak zorundaysa hangi durumlarda ve ne kadarıyla mükellef olduğu hususunda da ihtilaflar olmuştur. Bu çalışmada kıraat ve bu bağlamda meʹmumun kıraat yapmasının hükmü ve ihtilaf sebepleri ele alınmıştır. Başta Evzâȋ olmak üzere diğer fakihlerin görüşlerine işaret edilmiş, daha sonra bu görüşlerin dayandığı delillere yer verilmiştir. Delillerin karşılaştırılması neticesinde kuvvetli görüşe işaret edilmiş ve değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın hedefi, günümüzde amel edilen dört mezhep fakihi ile diğer müçtehit fakihlerden olan Evzâȋ’nin görüşünü mukayese etmektir.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Evzâî, Hanefi, Kıraat, Fatiha, Meʹmûm.Reciting The Koran And The Way How Community Recite İn a Prayer İn The Context Of The Views Evzâî And Hanefî Cononists
 
ABSTRACT One of the basic principles of Islam is prayer. There are some rules and conditions to fulfill this responsibility. This is the beginning of the fard. The formation of the reading Qurʹan is fixed by the Qur'an. Supported by verbal expressions and actual practices of the Prophet. While the Qur'an and the verses of the verse to be read is a matter of debate among the fakih. Some of the prayer of the prayer in the prayer is necessary to read the surah, while others say that even reading the Qurʹan any place is enough to fulfill this fard. On the other hand, there were disputes about whether or not the prayer of the imam had to be edited, if it had to do the Qur'an, and in what circumstances and to what extent. In this study, the provisions of the Qurʹan and the order of the Qurʹan and the reasons for the dispute will be discussed. First, Evzâî, including the views of other faculties will be pointed out later on these views will be based on evidence. As a result of comparison of evidence, strong opinion will be pointed out and evaluated.

Keywords: Islamic Law, Evzâî, Hanefî, Reading the Quran, Fatiha, Meʹmûm.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn