Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1430
Toplam Ziyaret
: 2335508

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Fuat GÜLLÜPINAR, Özge ÖZKAN
Etnografik Mülakatın İmkân ve Sınırlılıkları Üzerine: Konumsallık, Etik ve İnşa Sorunları
 
Bu çalışmada etnografik bir araştırmayı inşa eden mülakat tekniğinin incelikleri, bu süreçte araştırmacının etnografik mülakat yaparken dikkat etmesi gereken bazı ilkeler tartışılmıştır. İlk bölümde, öncelikle mülakatın gerçekleştiği kültürel bağlam ve bu bağlam içindeki çok sesliliklerin dikkate alınmasının önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra, araştırmacının sahada katılımcıları dinlerken alması gereken pozisyon ve araştırmacının konumsallığının nasıl inşa edilmesi gerektiği detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, araştırmacı ve katılımcılar arasındaki ilişkinin mülakat sürecinde yaratabileceği olası sınırlılıklar tartışılırken, aynı zamanda görüşmelerden nitelikli ve zengin veriler elde etmek için araştırmacının katılımcılarla olan ilişkisinin nasıl olması gerektiğine değinilmiştir. Elde edilen verilerin zenginliği, etnografın verileri işlerken ve metinselleştirirken güçlü bir anlatı inşası oluşturmasını sağlamaktadır. Metinselleştirme aşamalarında mülakatlardan derlenen zengin kategori, kavram ve temalara yer verilmesi metni sağlam temeller üzerine oturtabilmek için oldukça değerlidir. Bu, özellikle etnografın hem alana dair önceki bilgi birikimini hem de alanda elde ettiği yeni veriler arasında bir köprü kurmasını sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Etnografik bir saha çalışmasında etnograf mevcut bağlam ile dış dünya arasında kurduğu bağlantılarla entegre etmek gibi çok önemli bir sorumluluğa sahiptir. Diğer taraftan görüşme sürecindeki çok seslilik ve araştırmacı ile katılımcılar arasındaki etkileşimsellik, düşünümselliği de mümkün kılan özelliklerdir. Nitekim etnografik mülakatın önemli bir bileşeni olarak düşünümsellik, hem görüşme sürecinde hem de verilerin analizi noktasında doğabilecek etik sorunların önüne geçilebilmesi için etnografa ideal bir etnografik reçete sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etnografi, etnografik mülakat, etkileşimsellik, anlatı inşası, düşünümsellikOn Possibilities and Limitations of Etnographic Interview: Positionality, Ethics and Construction Issues
 
In this study, the intricacies of the interview technique that builds an ethnographic research, and some principles that the researcher should pay attention to while conducting an ethnographic interview are discussed. In the first part, the cultural context in which the interview took place and the importance of considering polyphony in this context were emphasized. Afterwards, the position that the researcher should take while listening to the participants in the field and how the positionality of the researcher should be constructed were tried to be explained in detail. In this context, while discussing the possible limitations of the relationship between the researcher and the participants in the interview process, it is also mentioned how the researcher's relationship with the participants should be in order to obtain qualified and rich data from the interviews. The richness of the data obtained enables the ethnographer to create a strong narrative construction while processing and textualizing the data. It is very valuable to include the rich categories, concepts and themes compiled from the interviews in the textualization stages in order to put the text on solid foundations. This is particularly important in that it enables the ethnographer to bridge both his previous knowledge of the field and the new data he has obtained in the field. In an ethnographic fieldwork, the ethnographer has the crucial responsibility of integrating the existing context with the connections he has established with the outside world. On the other hand, the polyphony in the interview process and the interaction between the researcher and the participants are the features that make reflexivity possible. As a matter of fact, reflexivity, as an important component of the ethnographic interview, offers an ideal ethnographic prescription to the ethnographer in order to avoid ethical problems that may arise both during the interview process and at the point of data analysis.

Keywords: Ethnography, ethnographic interview, interactionism, narrative construction, reflexivityTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn