Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 38
Toplam Ziyaret
: 3003948

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Süleyman TOY
ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Ekoturizm, turistik tesislerin doğal kaynaklara ve doğa içerisinde çevreyi mümkün olduğunca tahrip etmeden insanların doğa ile baş başa kalmasına imkan sağlayarak, ekoturizm yapılan alanın sosyo- ekonomik açıdan gelişme göstermesine katkıda bulunan bir turizm türü olarak tanımlanabilir. Ekoturizm, bu amaç çerçevesinde gerçekleştiğinde, çevre bilinci oluşması, doğanın korunması ve geliştirilmesine yönelik toplum bilincinin oluşturulması yerel halk ile yönetimlerin birlikte geliştirdiği sorumlu bir turizm olarak özendirilmesi gerekmektedir. Böylelikle ekoturizm faaliyetleri, turizm ile ortaya çıkacak olan her türlü negatif etkilerin en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel yapının bozulmadan ve kırsal peyzaj alanlarına yönelik turizmin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi yönünde önemli bir rolü üstlenmiş olacaktır. Çalışma Erzurum iline bağlı UNİTO Bölgesi olarak isimlendirilen (Uzundere, Narman, İspir, Tortum, Oltu ve Olur ilçelerinin) alanın ekoturizm potatansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bahsi geçen bölge ve çevresi bozulmamış doğal ve kültürel yapısı ile ekoturizm faaliyetleri için büyük bir zenginlik ve potansiyel sergilemektedir. Bu amaçla yapılan literatür araştırmaları sonucu, hangi ilçede, hangi aylarda, ne Tür ekoturizm faaliyetinin olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, alanın mevcut potansiyeli değerlendirilmiş, bu anlamda yapılacak planlamada atılacak olan adımlara yönelik mevcut kaynakların, kültürel ve doğal yapının zarar görmeyeceği bölgenin ekonomik anlamda kalkınmasına fayda sağlayacağı şekilde nasıl yapılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, UNİTO bölgesi, ErzurumEVALUATION OF THE DISTRIBUTION OF ECOTOURISM ACTIVITIES IN UNITO REGION IN ERZURUM
 
Ecotourism can be defined to be a tourism type contributing to local, regional and national socieeconomic devolopment by enabling humans to connect directly with natüre without harming natural resources and environment. When ecotourism activities are performed within the scope of these aims, it may have a vital role in the constitution of environmental awareness, adoption of a thought of having a social structure to use natüre by conserving and improving it. Ecotourism should be given priority by local administrations and devoloped in cooperation with people as a responsibly devoloping tourism type, which minimises the negative impacts of tourism in the understanding of sustainable tourism from both socio cultural and natural environment. Present study is related to a region so- called in the study UNITO, the acronym of capital letter of the districts of Uzundere, Narman, Ispir, Tortum, Oltu and Olur in Erzurum.In the study ecotourism potential of the mentioned region was evaluated by considering its inique and untouched natural beauties and cultural structure for ecotourism as potentials. Inthis respect, literatüre review was conducted and ecotourism activities werw suggested for each district with the suitable time- periods to perform them. As the result of the study, present potential of the region was assessed and some suggestive steps werw proposed to produce economic benefits without harming present resorces, natural and cultural environment in a planning approach to contribute to tourism sector.

Keywords: Ecotourism, UNITO Region, Erzurum.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn