Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 239
Toplam Ziyaret
: 2168415

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet GAYRETLİ
Erzincan Şer'iyye Sicillerine Göre Müslim-Gayrimüslim İlişkileri
 
Şer’iyye sicilleri, kendi dönemlerine ilişkin pek çok veri sundukları için tarih araştırmalarında çok önemli bir yer tutmakta, başta hukuk olmak üzere kültür, demografi, ekonomi gibi farklı alanlarda önemli bilgiler edinmemize imkân tanımaktadır. Arşivlerde Erzincan’a ait toplam 40 adet şer’iyye sicil defteri bulunmaktadır. Bunların 36’sı Kemaliye (Eğin) ilçesine, 4’ü ise Erzincan Merkez’e aittir. Bu makalede Erzincan Merkez’e ait olan şer’iyye sicillerinde yer alan ve taraflardan en az birinin gayrimüslimlerin olduğu dava kayıtları incelenmektedir. Söz konusu siciller, 1915 tarihli Ermeni tehcirine denk geldiği, sonrasında da Rus işgaline maruz kaldığı için, Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olmasına rağmen nispeten az sayıda belge içermektedir. Dönemin özellikleri sebebiyle, 1914 tarihinde yapılan Osmanlı nüfus sayımı bilgileri de verilmiştir. Belgeler, alacak, veraset, vesayet, kayyım atama ve nikah konularıyla ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: Şer’iyye sicili, Erzincan, Osmanlı, Müslim, Gayrimüslim.Muslim-Non-Muslim Relations According to Erzincan Shar'iyya Court Registers
 
Şer'iyye registries occupy a very important place in historical studies as they provide a lot of data about their own period, and allow us to obtain important information in different fields such as law, culture, demography and economy. There are a total of 40 şer'iyye registry books belonging to Erzincan in the archives. 36 of them belong to Kemaliye (Egin) district and 4 of them belong to Erzincan Center. In this article, the case records in the şer'iyye registers of Erzincan Center and in which at least one of the parties is non-Muslim are examined. The aforementioned records contain relatively few documents, despite the fact that it is a densely populated area, since it coincided with the 1915 Armenian deportation and was subsequently occupied by the Russians. Due to the characteristics of the period, the Ottoman census information of 1914 is also given. The documents are related to receivables, inheritance, guardianship, appointment of trustees and marriage.

Keywords: Şer'iyye Register, Erzincan, Ottoman, Muslim, Non-Muslim.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn