Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1058
Toplam Ziyaret
: 1010954

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Yılmaz AKDEMİR
Erken Orta Çağ Türkçesinde Dini Terminoloji Oluşturma
 
Çalışma, Erken Orta Çağ Dönemi Türkçesinin ilk ürünlerinden seçilmiş dini terimlerden oluşmaktadır. İslamiyetin kabulüyle birlikte dilde etkisini gösteren yabancı etkilere karşı oluşturulmuş dini literatür Arapça ve Farsça ögeleri karşılayacak düzeydedir. Arapça ve Farsça tesiri karşısında Türkçeden yana bir tutumun olduğu gözlemlenmektedir. Bu tutum dilin iç ve dış yapıları içerisinde kendini göstererek özellikle dilin dilin iç yapısı içerisinde hem birebir Türkçe terim türetme hem de ekler vasıtasıyla karşılıklar oluşturma yaklaşımı söz konusudur. Eldeki çalışma Erken Orta Çağ dönemi Türkçesini yansıtan dilsel tavırdan hareketle, sözcük türetmede özellikle eylemsi grubu içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinden dini terminoloji oluşturulduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Orta Türkçe, İslamî terimler, sözcük türetmeConstructing Religious Terminology in Early Middle Ages Turkic
 
The study is made up of religious terms chosen from the early products of the Early Middle Ages Turkic. The religious literature created against the foreign influences that are effected on the tongue with acceptance of Islam is at a level that will meet Arabic and Persian things. It is observed that there is an attitude towards the Turkish side in the face of Arabic and Persian influence. This attitude language manifests itself in internal and external structures, in particular in the inner structure of the language, both the derivation of the Turkish term as an individual and the approach of creating responses by means of attachments. At the present study, it is seen that religious nomenclature is formed from the adjective-adjective, adjective-verb and adverb-verb suffixes in the group of the action-driven group with the movement from the linguistic attitude that reflects the Turkic language of the Early Middle Ages.

Keywords: Early Middle Ages Turkic, religious terms, word derivationTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn