Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1076
Toplam Ziyaret
: 1839220

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 47  Alan: Sosyal Bilimler

Aybüke ŞİMŞEK, Burak TERİM
Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye’deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma
 
Entegre raporlama, kuruluşların değer yaratma sürecini bilgi kullanıcılarına aktaran kurumsal raporlama türlerinden birisidir. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) kuruluşlara entegre rapor hazırlama sürecinde rehber niteliğinde bir Entegre Raporlama Çerçevesi geliştirmiştir. Entegre raporlama Türkiye’de henüz çok yeni uygulanmaya başladığı için bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde genel itibarıyla çoğunun teoriye dayandığı, dünyadaki uygulama örneklerinin incelendiği ya da kuruluşların hazırladıkları sürdürülebilirlik raporları ve yıllık faaliyet raporları üzerinden incelemeler yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı öncelikle entegre raporlama hakkında teorik bilgi vermek, ardından ise Türkiye’de 2016 yılına ait entegre rapor yayımlayan beş kuruluş bulunmakta olup, bu beş kuruluşun entegre raporlarını Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nin içerik öğelerine uygunluğu açısından değerlendirmektir. Nitel analiz tekniklerinden birisi olan içerik analizi kullanılan çalışma, entegre raporlamanın Türkiye’deki mevcut durumunu ortaya koymak açısından ve kuruluşların bundan sonra hazırlayacakları entegre raporlama uygulamalarına yol göstermesi açısından önem arz edeceği düşünülerek yapılmıştır. Analiz sonucu kuruluşların entegre raporları faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak sermaye öğeleri ve iş modeli noktasında farklılık göstermekle birlikte incelenen tüm entegre raporların Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nin içerik öğeleri gerekliliklerini önemli ölçüde karşıladığı fakat entegre edilerek sunulma noktasında eksiklikleri olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Entegre raporlama, sürdürülebilirlik, içerik analizi.A Research on the Concept of Integrated Reporting and the Application Examples of Integrated Reporting in Turkey
 
Integrated reporting is an enterprise reporting type that transfers the value creation process of organizations to information users. International Integrated Reporting Council (IIRC) has developed an Integrated Reporting Framework as a guide for establishments for the preparation process of the integrated report. Since that integrated reporting has very early applications in Turkey when examined the fieldworks in general terms, it is seen that they all based on theory, and the application examples are examined in World or the establishments are making examinations through annual sustainability reports and through annual reports. The aim of this study provide theoretical information about the firstly integrated reporting, then there is 5 establishment in Turkey who had published integrated reports for 2016, and the integrated reports of these 5 establishments are evaluated as per the suitability of the content items of International Integrated Reporting Framework. Qualitative analysis techniques from one study used the content analysis it has been made integrated reporting in terms reveals the current situation in Turkey and the organizations will be important in terms of showing the way to integrated reporting application to be prepared thereafter. As the result of the analysis; it has been observed that the capital items and business models differ depending on the sector in which the enterprises operate. Although all the integrated reports examined have met the Content requirements of the International Integrated Reporting Framework to a significant extent, they are considered as having some deficiencies in the presentation of these content items.

Keywords: Integrated reporting, sustainability, content analysis.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn