Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1694
Toplam Ziyaret
: 1398308

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Öğr. Gör. Ahmet Baran YILMAZ, Arş. Gör. Seda BAŞAR YILMAZ, Öğr. Gör. Erdal DEMİR
Enflasyon Oranları ile Enflasyon Belirsizliğinin Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği
 
Bu çalışmada 1995:01-2016:12 dönemleri için Türkiye’nin enflasyon oranları ile enflasyon belirsizliği arasında bulunan ilişki ekonometrik olarak ele alınmıştır. EGARCH(1,1) modellemesi aracılığıyla enflasyon oranları verilerinden aylık olarak enflasyon belirsizliği serileri hesaplanmış, enflasyon oranları ile enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik analizi, Granger nedensellik testi ile elde edilmiştir. Eş bütünleşme testi sonuçları enflasyon oranları ile enflasyon belirsizliği arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, enflasyon belirsizliği ile enflasyon oranları arasında uzun dönemde bir değişimin olmayacağı söylenebilmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Friedman-Ball Hipotezinde öngörüldüğü gibi, enflasyonun incelenen dönemde enflasyon belirsizliğine yol açtığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Oranları, Enflasyon Belirsizliği, Granger Nedensellik TestiEconometric Analysis of the Relationship Between Inflation Rates and Inflation Uncertainty: The Case of Turkey
 
In this study, the relation between Turkey inflation rates and inflation uncertainty for 1995: 01-2016: 12 periods is discussed econometrically. Monthly inflation uncertainty series were calculated from the inflation rates data through EGARCH (1,1) model, and causality analysis between inflation rates and inflation uncertainty was obtained by Granger causality test. The cointegration test results show that there is no cointegration relationship between inflation rates and inflation uncertainty. Accordingly, it can be said that there will be no long-term change between inflation uncertainty and inflation rates. The results obtained from the study show that, as predicted in the Friedman-Ball Hypothesis, inflation leads to inflation uncertainty in the period under review.

Keywords: Inflation, Inflation Uncertinity, Granger Causality TestTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn