Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1668
Toplam Ziyaret
: 1398282

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Nurullah ESENDEMİR
Elif Şafak’ın Aşk Romanında Taassup-Tasavvuf Çatışması
 
Toplum hâlinde yaşayan insanlar, bu birlikte yaşama ve birlikte varlıklarını sürdürme süreçlerini, toplumun diğer fertlerine saygıya göstermek suretiyle mümkün kılarlar. Saygı, insani ilişkilerin temelini oluşturup daha gelişmiş münasebetlere kapı aralar. Saygıdan yoksun toplumlarda gelişim, başarı ve huzur aramak mümkün değildir. Bu yüzden toplumun her katmanındaki hayat kalitesi, farklılıklara saygı, fikirlere saygı, değişime saygı gibi saygının çeşitli boyutlarının varlığına bağlıdır. Son dönem Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından Elif Şafak’ın 2009 yılında yayımlanan “Aşk” adlı romanı, büyük ses getirerek ciddi bir satış başarısı getirmiş, yılın en çok satan kitabı unvanını kazanmıştır. Yazar, bu eserini, postmodern edebiyatın anlatım imkânlarından biri olan iç ve dış roman şeklinde kurgulamıştır. İç romanda olaylar, 13. Yüzyılda Konya şehrinde geçer, Şems ile Mevlana’nın arasındaki olaylar anlatılır. Bu çalışmada Aşk romanında yer alan taassup olgusu incelenmiş, taassup ve tasavvuf çatışması irdelenmiştir. Eserin incelenmesi sonucunda tasavvufi öğelerden sıkça yararlanıldığı, hoşgörü ve bağnazlık kavramlarının sık sık karşı karşıya getirildiği, kişiler ve olaylar aracılığıyla bu çatışma kurgulandığı tespit edilmiştir. Romanda bağnazlık eleştirilirken farklılıklara saygı, diğer düşünce ve inanışlara hayat hakkı tanıma, insanlara önyargılı yaklaşmama, gibi alt boyutlara sahip olan hoşgörü kavramı çözüm olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aşk, Elif Şafak, taassup, bağnazlık, tasavvuf, çatışmaBIGOTRY-SUFISM CONFLICT IN ELİF ŞAFAK’S NOVEL “AŞK”
 
Abstract People living in society make it possible to live together and to continue their existence together by showing respect to other members of society. Respect forms the basis of human relations and opens doors to more advanced relationships. It is not possible to look for improvement, success and peace in societies without respect. Therefore, the quality of life at every level of society depends on the existence of various dimensions of respect such as respect for differences, respect for new ideas and respect for change. The novel "Love" published by Elif Şafak, one of the most popular readers of Turkish literature in the last period, brought a great sales success and won the title of best selling book of the year. The author has constructed this work in the form of internal and external novels, one of the possibilities of postmodern literary expression. The events in the inner roman pass in the city of Konya in the 13th century, and the events between Şems and Mevlana are explained. In this study, the case of bigotry in the novel “Aşk” was examined and the conflict between fanaticism and sufism was examined. As a result of the study, it has been found that this conflict has been devised through the use of persons and events, in which the concepts of tolerance and bigotry, which are frequently used from mystical elements, are frequently encountered. The concept of tolerance, which has sub-dimensions such as respecting differences, criticizing differences in other languages, granting life to other ideas and beliefs and not approaching people prejudiced, is presented as a solution.

Keywords: Key Words: Aşk, Elif Şafak, bigotry, fanaticism, sufism, conflict.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn