Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 47
Toplam Ziyaret
: 3311161

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Şirin ALADAĞ
Eleştirmen ve Belâgatçılara Göre Hall Kavramı “İbnu’l-Esîr Örneği”
 
Arap edebiyatında önemli bir yere sahip olan hall, gerek edebî eleştiri gerekse Arap belâgatı alanında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Eleştiri ve belâgat terminolojisindeki hall, kısaca manzûm sözü düzyazıya dönüştürme sanatı demektir. Bu terim genellikle, düzyazıyı şiirleştirme tekniği olan akd terimi ile birlikte kullanılır. Eleştirmenler, hall sanatını daha çok şiirsel intihalin bir parçası olarak görmüşlerdir. Bu nedenle, eleştirmenler ve eski belâgatçılara göre bu sanatın malzemesi sadece şiirsel metinlerle sınırlıdır. Daha sonra gelen Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr, hall terimini şiir parçalarının yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif metinlerini içerecek şekilde genişletmiştir. İbnu'l-Esîr’deki bu kavram genişletmesi, onun manzum terimi hakkındaki görüşünden kaynaklanmaktadır. Araştırmanın amacı, hall terimini kavramsal dar çerçevesinden çıkartıp daha geniş bir anlama aktaran İbnu’l-Esîr’e ulaşana kadar söz konusu terimin geçirdiği değişimin seyrine bakmaktır. İbnu’l-Esîr bu kadarıyla da yetinmemiş, bu terime yüklediği yeni manayı uygulamak için müstakil bir eser kaleme almış ve bunun pratiğini gerek hükümdarlar adına kaleme aldığı mektuplarında gerekse onlara yazdığı mektuplarında ortaya koymuştur. Böylece İbnu’l-Esîr, hall terimini, kurallarla çevrili ve tanımlarla sınırlı teorik çerçevesinden çıkarıp başta kâtip ve hatipler olmak üzere bütün ediplerin kültürünün dini ve edebi unsurlarının tezahür ettiği, edebi yaratıcılığın ortaya çıktığı geniş bir uygulama alanına dönüştürmeyi başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Hall, İbnu’l-Esîr, Manzûm, Terim, Belâgatçılar.The Concept of Conversion According to the Critics and the Eloquents
 
Conversion possessing a prominent place in the Arabic literature is a term frequently used in both literary criticism and Arabic rhetoric. The conversion in the terminology of criticism and rhetoric means, in short, the art of converting the poetic word into prose. This term is generally used in conjunction with the term conclusion being a technique to convert poetry into prose. Critics have seen hall art more as a part of poetic plagiarism. Therefore, according to critics and ancient rhetoric, the material of this art is limited only to poetic texts. Later, Ziyâuddîn Ibnu'l-Esîr expanded the term hall to include the texts of the Quran and hadith-i sharif as well as poetry pieces. This concept expansion in Ibnu'l-Esîr stems from his view on the verse term. What the research involves is to look at the course of its change until it reaches Ibnu'l-Esîr who takes the term hall out of its conceptual narrow framework and translates it into a broader meaning. Ibnu'l-Esir was not satisfied with this, he wrote a separate work to apply the new meaning he attributed to this term, and set forth the practice of this both in the letters he wrote on behalf of the rulers and in the letters he wrote to them. Thus, Ibnu'l-Esir has succeeded in removing the term hall from its theoretical framework surrounded by rules and limited to definitions and transforming it into a free energy in which the religious and literary elements of the cultural objects of the authors and writers are manifested and a wide application area being an artistic component of the literary creativity.

Keywords: Arabic Language, Conversion, Ibnu'l-Esîr, Poetic, Term, Eloquents.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn