Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1525
Toplam Ziyaret
: 3308643

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Dilek KUTLUAY ŞAHİN
ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: G-8 ÜLKELERİ
 
Ekonomik büyümeyi sağlayan önemli faktörlerden biri enerji tüketimidir. Ekonomik büyüme sürecinin enerjiye bağımlılık göstermesi sebebiyle elektrik enerjisinin önemi gittikçe artmaktadır. Elektrik birincil enerji kaynaklarının tamamından üretilebilmektedir. Elektrik enerjisi iletimi kolaylıkla yapılabilen, çevre kirliliği yaratmayan ve günümüzde teknolojik ilerlemeye bağlı olarak vazgeçilmez bir kaynaktır. Dolayısıyla elektrik tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle çalışmada elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 2007-2013 dönemi için G-8 ülke örnekleri bağlamında panel eşbütünleşme analizi yapılarak incelenmiştir. Oluşturulan model DOLS yöntemi ile tahmin edilmiştir. Analizde elde edilen ampirik bulgulara göre elektrik tüketiminin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Tahmin sonucunda ulaşılan bu sonuç teorik beklentiyi de desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Elektrik tüketimi, Panel eşbütünleşmeAN EMPYRICAL ANALYSIS OF ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF G-8 COUNTRIES
 
Energy consumption is one of the important factors that contribute to economic growth. As the economic growth process is dependent on energy, the importance of electric energy is increasing steadily. Electricity can be produced entirely from primary energy sources. Transmission of electric energy is easy and non-polluting. Nowadays depending on technological progress electric energy is an indispensable source. Therefore, electricity consumption can be regarded as one of the important indicators of the level of development of the countries. The aim of this study is to investigated the effects of electricity consumption on economic growth. In this study, the relationship between electricity consumption and economic growth were analyzed by using panel cointegration method in the case of G-8 countries during the period 2007-2013. The model was estimated by DOLS method. According to empirical findings, a positive impact were observed of electricity consumption on economic growth. Result of the analysis is accordance with theoretical expectations.

Keywords: Economic growth, Electricity consumption, Panel cointegrationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn