Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1593
Toplam Ziyaret
: 3308711

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU; Doç. Dr. M. Akif ARVAS; Arş. Gör. Mustafa TÜRKMENOĞLU
EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ, TİCARİ AÇIKLIK VE KARBONDİOKSİT EMİSYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Ekonomik büyümenin asli kaynaklarından biri olan enerji kullanımı ülkeler arası gelişen ticaretle birlikte karbondioksit (CO2) salınımı üzerinde etkin bir unsur olmuştur. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler çevre dostu teknolojilerin kullanımını artırırken, çevreye duyarlı olmayan teknolojileri daha alt düzeyde gelişim gösteren ülkelere kaydırmışlardır. Bu sebeple büyüme, enerji, ticari açıklık üçlüsü, ülkelerin çevre ve CO2 emisyonu üzerinde olumlu ve olumsuz yönde etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada 1980-2015 dönemi için ekonomik büyüme, enerji tüketimi, ticari açıklık ve karbondioksit emisyonu arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak ARDL yöntemi ile incelenmiş ve uzun dönemde enerji tüketiminin karbondioksit emisyonu üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu, karbondioksit emisyonu ile büyüme arasında da negatif yönlü ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık, CO2 EmisyonuTHE INTERACTION AMONG ECONOMIC GROWTH, ENERGY CONSUMPTION, TRADE OPENNESS AND CO2 EMISSION: THE CASE OF TURKEY
 
The use of energy, one of the main sources of economic growth, has been a key factor in the emission of CO2 along with international trade between countries. In this context, while developed countries have increased the use of environmentally friendly technologies, they have shifted non-environmentally sensitive technologies to underdeveloped countries. Thus, growth, energy, and the trade openness have an impact on the CO2 emissions and the environment of countries both positively and negatively. Therefore, using yearly data, the impact of economic growth on energy consumption, trade openness and CO2 emissions is analyzed for the 1980-2015 period, using ARDL approach. It is found that long term energy consumption has a positive and statistically significant effect on CO2 emissions and, however, a negative relationship between CO2 emissions and growth.

Keywords: Growth, Energy Consumption, Trade Opennes, CO2 EmissionTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn