Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1434
Toplam Ziyaret
: 2335512

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Ișıl YAMAN BAYDAR, Adalet KANDIR
Eğitici Oyuncaklarla Verilen Kavram Eğitiminin Çocukların Temel Kavram Kazanımına Etkisinin İncelenmesi
 
Araştırmanın amacı, “Eğitici Oyuncaklarla Verilen Kavram Eğitimi’nin 60-72 Aylık Çocukların Temel Kavram Kazanımına Etkisi”ni incelemektir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Pursaklar ilçesi Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bağımsız anaokullarına devam eden, tipik gelişim gösteren 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar arasından tesadüfî olarak seçilen 65 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “48-72 Aylık Çocuklar İçin Temel Kavram Kazanımını Değerlendirme Ölçeği”, “Sınıf İçi Eğitici Oyuncak Ortamını Değerlendirme Formu” , “Evde Eğitici Oyuncak Ortamını Değerlendirme Formu”, “Öğretmen Gözlem Formu”, “Öğretmen Görüşme Formu” ve “Ebeveyn Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol grubu ön-test puan karşılaştırmalarında anlamlı düzeyde fark bulunmazken, son-test puan ortalamalarında deney grubunun lehine anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir. Deney grubu ön-test/son-test puan ortalamaları karşılaştırıldığında son test lehine anlamlı düzeyde fark bulunurken, kontrol grubu ön-test/son-test puan ortalamaları karşılaştırıldığında matematik alt ölçek puanları ile toplam puanlarında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitici oyuncak, kavram eğitimi, okul öncesi eğitimInvestigation of the Effect of Concept Education Given through Educative Toys on the Learning Outcome of Basic Concept
 
The purpose of the study was to investigate “The Effect of Education of Concepts Given through Educative Toys on the learning outcome of the basic concept of Children at the age of 60-72 Months”. The population of the study was made up of children at the age of 60-72 months with typical development attending to independent kindergartens acting under the Ministry of Education in the city of Ankara, the central town of Pursaklar in the educational year of 2017-2018. The working group of the study was made up of 65 children chosen randomly among 60-72 month-old children attending to an independent kindergarten. As the data collection tool, “The Scale of Learning Outcome of Basic Concept for Children at the age of 48-72 Months”, “Evaluation Form of Educational Toy Environment in Classroom”,“Evaluation Form of Educational Toy Environment at Home”, “Teacher Observation Form”, “Teacher Interview Form” , “Parent Interview Form” were used. At the end of the study, while no significant difference was found in the comparison of pre-test scores in test and control groups, a significant difference was found in the post-test mean scores in favour of the test group. Upon the comparison of pre and post-test mean scores of the test group, no significant difference was found in favour of the post-test while a significant difference was found in the mathematics sub-scale scores and total scores.

Keywords: Educative toy, concept education, preschool educationTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn