Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 345
Toplam Ziyaret
: 1405100

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Melik Bülbül
“Effi Briest” Romanı Örneğinde Yazınsal Metinlerde Anlam Sorunu
 
Yazınsal metinlerle sürdürülen iletişim süreçleri, anlam çözümlemeleri süreçlerine paralel olarak pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Anlamın sorunsal anatomisine eleştirel bakış, öteden beri yazınsal faaliyetlerin en önemli uğrasıdır denebilir. Yazınsal metinlerde içkin anlam ve bunun dış dünyanın parametrelerine dönük yan anlam katmanları okur için içinden çıkılmaz bir sorun yumağı olarak varlığını bugün bile korumaktadır. Metinsel anlamın uzantısı olarak, içinde bulunulan ortamın koşullarına uygun anlam halkalarını tespit etmek ve metnin, pratik hayatta yer alan güncel ilişkilerini saptamak, okur için en sıkıntılı süreçtir. Anlamın zamansal değeri, geçmişte ortaya çıktığı dönemin verileri ışığındaki biçimi, okur algısına ve dönemsel algıya bağlı olarak gelişen yeni yorumlama süreçlerindeki bağlamsal uzantıları hep birden anlam olgusu üzerinde yeni boyutlar yaratmaktadırlar. Bu çalışma, bir sorun olarak anlamın genel anatomisine okur ve metin ilişkileri bağlamında yazınsal bir tür olarak roman üzerinden somut verilere dayalı değerlendirmeler içermektedir. Çalışmada izlenen yöntem, okur odaklı okuma süreçlerinden, metin üzerinden elde edilen çağrışım halkalarından, okuma ve metin-analiz yaklaşımlarından yararlanma adımlarından oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: yazınsal metin, okuma, çözümleme, anlam, eleştirel bakış.MEANING AS A PROBLEM IN LITERARY TEXTS
 
Communication process maintaining with literary texts bring together the many problems in parallel to the semantic analysis. It can be said that critical view to problematic anatomy of meaning has long been the most important occupation of literary activities. Immanent meaning in literary texts and its connotation layers facing external world parameters exist as an inextricable problem even today. As a continuation of textual meaning, identify the meaning of appropriate conditions of environment and determine the current relationship of the text in practical life is the most troublesome process for readers. Time wise value of meaning, its form in the light of the data that emerged in the past time, contextual continuation in the new interpretive process developing depending on reader perception and periodical perception create all at once a new dimension on the phenomenon of meaning. This study includes evaluations based on concrete data through the novel as a kind of literary texts in the context of reader and text relations. The method used in this study consist of steps of benefits from the reader oriented reading process, connotations obtained from the texts and reading and text-analyze approaches.

Keywords: yazınsal metin, okuma, çözümleme, anlam, eleştirel bakış.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn