Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1387
Toplam Ziyaret
: 1399730

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Gökhan ULUDAĞ
DUYGUSAL ZEKÂ İLE İŞDOYUMU İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 
Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kurumlarında çalışan çok sayıda işgören bulunmaktadır. Bu işgörenler çeşitli nedenlerle görev yaptıkları organizasyondan memnun olmamaya başlamaktadırlar. Bu durum işgörenlerin işini zorlanarak yapmalarına ve dolayısı ile doyumsuzluğa neden olmaktadır. İşgörenlerden maksimum düzeyde faydalanabilmek için yaptıkları işi sevmeleri, haz almaları, kısacası iş doyumuna ulaşmaları gerekmektedir. İşgörenlerin iş doyumuna ulaşması için yöneticilerin yeni yaklaşımları uygulamaya koymaları gerekmektedir. İşgörenlerin iş doyumuna ulaşabilmesi için kendilerini motive edebilmeleri ve karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri gerekmektedir. Duygusal zekâ kavramı sorunların üstesinden gelmede güçlü bireyler olmak açısından oldukça önemlidir. Duygusal zekâ ile ilgili olarak yapılan bu çalışmada, işgörenlerin duygusal zekâlarının iş doyumu üzerine olan etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Ankara ilinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumunun personelleri üzerinde anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, duygusal zekâ ile iş doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, iş doyumu, yönetimA Field Research For Examining The Relationship Between Emotional İntelligiance and Job Satisfaction
 
Today, there are many employees working in both private sector and public institutions. These employees are not satisfied with the organization they work for various reasons. This situation causes the employees are forced to do their job and thus cause unsatisfaction. To benefit from the maximum level of employees to enjoy the job, to get pleasure, in short, they need to achieve job satisfaction. In order for the employees to reach their job satisfaction, managers need to implement new approaches. Employees must be able to motivate and solve the problems they face in order to achieve job satisfaction. The concept of emotional intelligence is very important in terms of being strong individuals in overcoming problems. In this study conducted on emotional intelligence, the effects of the emotional intelligence of the employees on job satisfaction has been tried to be determined. In this context, data were collected through survey on the personnel of the youth and sports provincial directorate of Ankara. As a result of the research, it was found that there was a significant and positive relationship between emotional intelligence and job satisfaction.

Keywords: Emotional intelligiance, job satisfaction, governanceTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn