Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 13
Toplam Ziyaret
: 3311127

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Münevver ÜNSAL
DUYGULARIN SERGİLENDİĞİ KİLİM DOKUMADA VAN ÖRNEĞİ
 
Van’da dokunan. Kilimlerde genel olarak kırmızı, siyah, kahverengi, lacivert ve Van beyazı (kirli beyaz) olarak bilinen renkler görülmektedir. Yörenin iklim şartlarına uygun olarak kilimlerde kullanılan iplik renkleri, yörenin özelliğine göre koyu renkler olmuştur. Yapılan incelemelerde eskiden dokunan kilimlerde 1970’li yıllara kadar dokumayı yapan insanlar ipliği kendisi hazırladığından atkı ve çözgüsü yün olan doğal boyalarla boyanmış iplikler kullanılmıştır. Sonraları atkı ve çözgüsü yün fakat sentetik boyalar kullanılan ipliklerle dokumalar yapmıştır. Van ve yöresinde dokunan kilimlerde estetik güzelliğin yanında ilettiği mesaj çok daha önemlidir. Okuma yazma bilmeyen insanımız ilmek-ilmek, motif- motif sevgisini, duygularını, dile alamadığı ve açıkça söyleyemediği aşkını üzüntüsünü kilime işlemiştir. Kilimlerin her motifi bir mesajdır. Her kilim, bir kitap gibi zamanın mesajını günümüze ulaştırmıştır. Van ve yöresinde dokunan kilimlerde kullanılan motiflerin ifade ettikleri anlam, Anadolu’nun diğer yörelerindeki dokumalarda belirtilmek istenen duygu ve düşüncenin çok az bir farklılıkla aynıdır. Dokuyucu yaşadığı zamanın kötülüklerini: kurt ayağı motifi ile muhabbeti-sevgi-sohbeti-faniliği: muhabbet kuşları motifi ile erkekliği-yiğitliği ve kavgacılığı: koç boynuzu ile; yöre insanının tütün ve tütüne dayalı alışkanlıklarına olan düşkünlüğünü: çakmak motifi ile; zaman içindeki sıkıntıyı-bunalımını: dikmeli susma motifi gibi motiflerle dile getirmiştir. Muska motifi, onu taşıyan kişiyi tehlikeli dış etkenlerden koruyan büyüsel ve dini bir gücün saklı olduğuna inanılan bir nesnedir. Motiflerin oluşturduğu desenlerde belli bir yaşantıyı olayı anlatır. Dokunan kilimler dokuyan ailenin, aşiretin adıyla dokunduklarından mensup oldukları durumunu ortaya koyar. Belli bir aşiret tarafından dokunan kilim, o aşiretin malı olduğundan başka aşiret tarafından dokunsa bile mensup olduğu aşiret adıyla anılır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma, Tezgâh, Kilim, Motif, Renk, Pazar.EXAMPLE OF EMOTIONS RUGS EXHIBITED IN TOUCH VAN
 
Touching Van. Rugs generally have colors known as red, black, brown, dark blue and Van white (dirty white). The yarn colors used in kilims in accordance with the climatic conditions of the venue have become darker colors according to the characteristic of the region. The sculptures used in the past were kilns that weaved until 1970s, and yarns dyed with natural dyes, such as wool and warp wool, were used since the yarn itself was prepared by the yarn itself. The wefts are weft and warp wool but weave with synthetic yarns. In rugs that are woven in Van and its surroundings, the aesthetic beauty as well as the message it conveys is more important. Our illiterate human being has been manipulated to kneel, to love the motif-motif, to express his feelings, to the language, and to express his love that he can not say clearly. Every motif of a rug is a message. Every kilim, like a book, has delivered its message of the day. The meaning of the motifs used in the rugs that are woven in Van and its region is the same with the slightest difference of the emotion and thought which is to be mentioned in the texts of the other regions of Anatolia. Wicked when he lived: wolf with the motif of love-love-conversation-fanfare: buddy with the motif of birds-manliness-bravery and conflict: with the ram's horn; the devotion of local people to their habits based on tobacco and tobacco: with the lighter motif; he expressed the stress-depression in time with motifs like the sewed silence motif. Muska motif is an object believed to be hidden by a magical and religious force that protects the person who carries it from dangerous external factors. Patterns created by motifs describe a particular event. The kilims that are touched reveal the state that they are members of the touching family, the name of the tribe. A kilim woven by a particular tribe is called a tribe, even though it is a tribal property, even if it is touched by a tribe.

Keywords: Weaving, Bench, Rug, Motif, Color, Sunday.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn