Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3812
Toplam Ziyaret
: 3007722

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Burhan AYDEMİR; Sultan Nazmiye KILIÇ
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ
 
Üçüncü yaş turizmi, dünya çapında yaşlanan nüfus nedeniyle önem kazanmaya devam etmektedir. Bu önemi nedeniyle dünyada ve Türkiye’de hükümet politikaları içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda uzun vadeli hedefler belirlenip program, proje ve mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de üçüncü yaş turizmi ile ilgili uygulamaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, üçüncü yaş turizmi ile ilgili yurt dışında ve ülkemizde gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden arşiv tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, kurum ve kuruluşların web siteleri, yayınları, ilgili haberler, yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. Üçüncü yaş turizmi ile ilgili farklı ülkelerde genel olarak sosyal turizm kapsamında çalışmaların bulunduğu görülmüştür. Türkiye ise bu alanda ilerleme kaydetmeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de ve dünyada üçüncü yaş turizmi, yaşlı turizmi, turizmTHIRD AGE TOURISM IN TURKEY AND IN THE WORLD
 
Third age tourism, continues to gain importance due to the aging population around the world. Due to this significance, it is involved in government policies in the World and in Turkey. Accordingly, long-term targets are identified and efforts on programs, projects and legislative regulations are made. In this study, it is aimed to examine practices related to third age tourism in the world and Turkey. In this context, practices related to third age tourism abroad and in our country have been evaluated and compared. In the study, archival scanning method which is one of qualitative research methods was used. In this context, web sites and publications of institutions and organizations, related news, domestic and foreign literature are examined. It has been seen that practices generally exist within the scope of social tourism in different countries. Turkey, on the other hand, continues to make progress in this field.

Keywords: Third age tourism in Turkey and in the world, elderly tourism, tourismTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn