Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1639
Toplam Ziyaret
: 3308757

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Nihal EMEKLİER
DÜNYA SISTEMI KURAMI VE AFRO-AVRASYA ULUSLARARASI SISTEMI: 1500’DEN ÖNCE - 1500’DEN SONRA
 
Avcı-toplayıcı toplumlardan uygar toplumlara uzanan dünya tarihinde medeniyetlerarası etkileşimlerin ve değişimlerin ana mekanı/coğrafyası olan Afro-Avrasya sistemi, modern dünya sisteminin varsayıldığı gibi 1500’de uzamsal genişlemesini tamamlaması ve modern Avrupa sisteminin inşa edilmesiyle birlikte “Eski Dünya” kavramsallaştırmasıyla arka planda bırakılmıştır. Bu dönüşümde Afro-Avrasya sistemi tarihsel akıştaki merkezi bağlamından koparılarak parçalara ayrılmış ve bu parçalar dünya sisteminde merkez-çevre ilişkileri açısından yeniden tanımlanmıştır. Modern dünya sisteminin oluşumunun ve Batı dünyasının merkeze uzanan tarihsel dönüşümünün açıklanmasında Afro-Avrasya uluslararası sistemi ve onun aktörleri, medeniyetleri ve/veya bölgeleri arasındaki etkileşimler anahtar rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, dünya sistemi kuramından yola çıkarak Afro-Avrasya sisteminin küresel dönüşümlerdeki rolünü 1500 öncesi ve sonrasındaki kırılma, kopuş ve süreklilikleri ile değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Afro-Avrasya Uluslararası Sistemi, Dünya Sistemi Kuramı, Merkez-Çevre ilişkileri.WORLD SYSTEM THEORY AND AFRO-EURASIAN INTERNATIONAL SYSTEM: BEFORE AND AFTER 1500
 
Afro-Eurasian system, the core area/geography of the intercivilizational interactions and exchanges in world history from the hunter-gathering societies to civilized societies, is kept in the background with the “Old World” conceptualization as a result of the spatial expansion of modern world system in 1500’s and the construction of modern European system. In this transformation, Afro-Eurasian system was separated into pieces by being taken apart from its central role in historical context and these pieces were redefined in terms of centre-periphery relationships in world system. Afro-Eurasian international system and the interactions between its actors, civilizations and regions play a key role in the explanation of the formation of the modern world system’s and of the Western world’s transformation extended to centre. In this context, in the light of world system theory the aim of this paper is to discuss the role of Afro-Eurasian system on the global transformations together with breakages, ruptures and contunities before and after 1500.

Keywords: Afro-Eurasian International System, World System Theory, Centre-Periphery Relationships.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn