Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 666
Toplam Ziyaret
: 1397280

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan ÇİÇEK
DOSTLUĞA ÖVGÜ: CİCERO VE MEVLANA
 
Özet Düşünce tarihi boyunca insanların birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeyleri tartışılmıştır. İnsanlar için ilişkileri belirleyen bir düzey de dostluktur. Bu nedenle düşünürler dostluk kavramı üzerine düşünmüş ve bu konuda özgün fikirler geliştirmişlerdir. Milattan önce yaşayan Romalı filozof Cicero (M.Ö. 106-43) ile Mevlana (1207-1273)’nın ilginç bir benzerlikle dostluk kavramı etrafında düşünceler geliştirdiğini görüyoruz. Cicero, dostluk kavramını ayrıntılarıyla ele aldığı ve insanlar için nasıl vazgeçilmez bir erdem olduğunu işlediği, bir eser de bırakmıştır. Mevlana da farklı eserlerinde dostluk kavramını ele almış ve insanlık için ne kadar gerekli ve önemli bir erdem olduğunu ifade etmiştir. İki düşünürü ortak paydada buluşturan, dostluk kavramına verdikleri önem ve onu eserlerinde işlemeleridir. Adeta Cicero ve Mevlana hem yaşantılarıyla hem de yazdıklarıyla dostluk için elçilik yapmışlardır. Bu nedenle iki düşünürün dostluk konusundaki düşünceleri özgünlüğünü korumaktadır. Bu çalışmada Mevlana ve Cicero’nun, dostluk üzerine yazdıkları, irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler/Key Word: Cicero, Mevlana, Dostluk, Sevgi, Vefa.COMPLIMENT TO FRİENDSHİP: CİCERO AND RUMİ
 
Throughout the history of thought, human relations and the levels of those have been argued. Friendship is one of those levels which determines their relations for human. Therefore thinkers have been thouht about the concept of friendship ve developed genuine ideas about it. It is interesting to see that both Roman philosopher Cicero (M.Ö. 106-43) and Rumi (1207-1273) have been formed thoughts around the concept of friendship. Cicero wrote a book where he discussed about friendship and how it was an essential virtue. Rumi also discussed about friendship in his different boks and tried to show its indispensability. Which brings together these two thinkers is that both of them are emphasised the importance of friendship and write about it. It is like that these thinkers have been representatives for friendship both in their lives and writings. For this reason their thoughts about firendship still preserves their genuinenesses. This paper will examine those thinkers’ writings about friendship.

Keywords: Key Words: Cicero, Rumi, Friendship, Love, Fidelity.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn