Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 387
Toplam Ziyaret
: 1405142

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Binali Tercan
Doğa Varlıklarının Afetlere Karşı Korunması Koruma Politikaları: Tarihi, Kültür ve Doğa Varlıklarının Afetlere Karşı Korunması
 
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi aktif deprem kuşakları üzerinde bulunan ülkemizde de tarihi, kültür ve doğa kaynaklarının çok önemli bir kısmı, yok olma riski altındadır ve olası afetlere karşı korunmasızdırlar. Bununla birlikte bu varlıkların afet sonrası koruma ve iyileştirilmeleri için etkin uygulanabilir politikalar oluşturulmamakta ve bu alanda kullanılacak yeterli kaynak ve deneyimli uzmanlar bulunamamaktadır. Bu çalışmada; tarihi, kültür ve doğa varlıklarının doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı korunması; uygulanan politikalar, yasalar, koruma teknikleri ve kurumsal yapılar kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca bir afet olmamasına rağmen, kalkınma projeleriyle de (baraj alanlarında kalan, ulaşım projeleriyle tahrip edilen vb.) kültür ve tabiat varlıklarının önemli ölçüde zarar gördükleri, savaş ve kitlesel göçlerden etkilendiği, örnekler üzerinden irdelenmektedir. Çalışmadaki değerlendirmelerde esas alınacak kaynaklar; afetler ve koruma konularıyla ilgili farklı tarihlerde çıkarılmış olan yasal belgelerin (yasalar, tüzükler ve genelgeler) yanında uygulanan koruma ve afet politikalarıyla ilgili literatür taraması, akademik ve meslek alanlarıyla ilgili kitap, dergi, bildiriler ve günlük gazeteler ile desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Koruma Politikaları, Afet politikaları, Kültür varlıkları, Tabiat varlıklarıConservatıon Policies: Protecting Historical, Cultural And Natural Assets Against Disasters
 
As in different parts of the world, a very important part of the historical, cultural and natural resources in our country, are located on active seismic zones. These resources are under the risk of extinction and unprotected against possible disasters. However, there are not effective implementation policies, enough fund and experienced specialists to deal with post-disaster protection and improvement of these assets. In this study; protection of historical, cultural and natural assets against natural and anthropogenic disasters; are evaluated within the scope of legislation, implemented policies, conservation techniques and institutional structures. Despite the fact that, it is not defined as disaster, development projects (such as those in dam sites, destruction by transport projects, etc.) and mass migration, have many effects on cultural and natural assets which are being evaluated through examples. The resources which taken as basis for the evaluations in the study are; the legal documents (laws, regulations and circulars) issued on different dates concerning with disasters and protection issues, applied disaster policies and literature which supported by books, journals, notices and daily newspapers related to academic and professional fields.

Keywords: Conservation Policies, Disaster policies, Cultural assets, Natural assetsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn