Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 533
Toplam Ziyaret
: 1397147

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Ali KAYA, Arş. Gör.Damla MURSÜL
DİJİTAL TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA KAMU HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ
 
Dijital Türkiye, Digital Europe Projesi’nin AB Dijital Ajanda 2020 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında yer alan bir projedir. Özellikle kamu yönetimi alanında AB ülkeleri ile uyumlu olarak koordine edilecek pratik ve hızlı bilgi sistemleri aracılığıyla e-devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi ve bürokratik oligarşiye karşı atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Dijital Türkiye projesi kapsamında vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi için getirilen yenilikler, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hazırlanan hükümet programlarının içerikleri ve hükümetlerin icraatları dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Bu bağlamda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine yönelik çalışmalar ile yeni nesil kamu yönetimi anlayışındaki farklılıklar ortaya konmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, dijital Türkiye, e-devlet uygulamaları, hükümet programları.Transformation of Civil Services as Part of The Digital Turkey Project
 
Digital Turkey is one of the projects among the goals 2023 of Turkey within the frame of EU Digital Agenda 2020 vision of Digital Europe Project. E-government practices which are implemented by means of practical and quick information systems coordinated in line with EU states especially in public administration sphere, confront as an important step against bureaucratic oligarchy. In this study innovations as to benefits of citizens from civil services as part of Digital Turkey Project are analyzed comparatively by considering contents of prepared government programs and all governmental actions in period of Justice and Development Party. In this context studies towards digitalization of public administration and differences in the new generation of public administration approach will be revealed.

Keywords: Civil service, digital Turkey, e-government practices, government programs.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn