Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 541
Toplam Ziyaret
: 1617147

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan YENİÇIRAK
Devrim Üzerine: Devrim Nedir? Devrimi Diğer Siyasal Şiddet Formlarından Ayıran Farklılıklar Nelerdir?
 
Devrim düşünce tarihinin en muğlak kavramlarından biridir. Devrimin net bir tanımının yapılamamasının birkaç sebebi vardır. İlki, her bir düşünürün devrimin farklı bir yanına dikkat çekmesidir. İkincisi, devrimin şemsiye bir kavram olarak kullanılmasıdır. Devrim, isyanı, darbeyi, iç savaşı da içine alan bir siyasal şiddet formu olarak kullanılmaktadır. Bu iki unsur devrimin net bir tanımının yapılamamasına neden olur. Biz de bu çalışmada, bir nebze de olsa bu problemlerin üstesinden gelmek için alternatif bir devrim okumasını ileri süreceğiz. Bu okumaya göre, devrimin en temelde iki temel kullanımı olduğuna dikkat çekiyoruz: Klasik kullanım ve modern kullanım. Devrimin klasik kullanımı aynı zamanda isyan, başkaldırı gibi diğer siyasal şiddet formlarını da içine almaktadır. Eski Mısır’dan itibaren gördüğümüz devrimin klasik kullanımı 18.yy’a kadar devam etmiştir. 18.yy ile birlikte devrim kavramı modern muhtevasına erişmiş ve geçmişin kökten reddine dayanan yeni bir toplum yaratma anlamında kullanılmaya başlamıştır. Devrimin modern muhtevası ise devrim ile diğer siyasal şiddet formları arasındaki farkı göstermede daha açıklayıcı olabilir. Böyle bir devrim okumasının, devrim ile diğer siyasal şiddet formları arasındaki farklılıkları kesin bir şekilde ortaya çıkararak, devrim nedir sorusuna daha tatmin edici bir cevap sunabileceği inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Devrim, İsyan, Darbe, Modern, KlasikOn Revolution: What is Revolution? What are the Differences that Distinguish Revolution from Other Forms of Political Violent?
 
Revolution is one of the most ambiguous concepts in the history of thought. There are several reasons why a clear definition of the revolution cannot be made. First, scholars point to a different side of the revolution. Second, the revolution is used as an umbrella concept. Revolution is used as a form of political violence that includes rebellion, coup, and civil war. These two factors make it difficult to give a clear definition of the revolution. In this work, we will propose an alternative reading of revolution to overcome these problems, at least to some extent. This reading draws attention that the revolution has two fundamental usages: classical usage and modern usage. The classic use of the revolution also includes other forms of political violence, such as rebellion and insurrection. The classical use of the revolution we have seen since Ancient Egypt continued until the 18th century. With the 18th century, the concept of revolution reached its modern content and started to be used in the sense of creating a new society based on the radical rejection of the past. The modern content of the revolution may be more revealing in showing the difference between the revolution and other forms of political violence. We believe that such a reading of revolution can offer a more satisfactory answer to what revolution is, by sharply revealing the differences between revolution and other forms of political violence.

Keywords: Revolution, Rebellion, Coup, Modern, ClassicTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn