Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 401
Toplam Ziyaret
: 1405156

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Aysel Akçay, Abdulkadir Bilen
Denetim Kalitesi ve Göstergeleri
 
Bağımsız dış denetimin en önemli amaçlarından birisi işletmelerin finansal tablo kullanıcılarına doğru ve güvenilir bir bilgi sağlayarak piyasada güven ortamının oluşmasını sağlamaktır. Finansal tablolardaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin araştırılmasının amacı firma yöneticileri tarafından yürütülen faaliyetlerin dürüst bir şekilde yerine getirilmesini sağlayarak yatırımcıların hak ve çıkarlarını korumak ve sermaye piyasasında güven ortamının oluşmasını temin etmektir. Bu bağlamda bağımsız dış denetçi denetlenen firmanın finansal tablolarının muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlandığını ve bu tabloların firmanın gerçek finansal durumunu yansıttığını doğrulama konusunda önemli bir role sahiptir. Denetçinin bu sorumluluğu yerine getirebilmesi ise denetimin kaliteli bir şekilde yapılmış olmasına bağlıdır Denetimde kalitenin ve güvenilirliğin ölçütü ise denetim faaliyetlerinin önceden belirlenmiş ölçütlere uygun bir şekilde yerine getirilmesidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı bağımsız denetim etkinliğinin artırılmasında bağımsız denetim kalitesinin önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada denetim kalitesi ve önemi, denetim kalitesi standartları ve denetim kalitesi göstergeleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, denetim kalitesi, denetim kalitesi göstergeleriAudit Quality and Its Indicators
 
One of the most important objectives of independent external auditing is to provide accurate and reliable information to the users of the financial statements of the enterprises and to establish an atmosphere of confidence in the market. The purpose of investigating the accuracy and reliability of the information on the financial statements is to protect the rights and interests of the investors by ensuring that the activities carried out by the managers are carried out in an honestly manner and to ensure that an atmosphere of confidence exists in the capital market. The independent auditor has, in this context, a significant role in verifying that the financial statements of the audited firm are prepared in accordance with the accounting standards and these tables reflect the firm’s actual financial position. As to the ability of the auditor to fulfill this responsibility depends on theaudit quality. In this context, the purpose of this study is to demonstrate the importance of independent audit quality in enhancing the effectiveness of independent auditing. For this purpose, we have tried to give information about the quality and importance of the audit, audit quality standards and audit quality indicators in the study.

Keywords: Audit, audit quality, audit quality indicatorsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn