Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1467
Toplam Ziyaret
: 1398081

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 47  Alan: Sosyal Bilimler

Yasemin TANRIVERDİ
Daire Formu ve Günümüz Seramik Sanatına Yansımaları
 
Sade ve basit bir forma sahip olan daire, bünyesinde geçmişi geleceği ve anı barındırır. Dünyamız, güneş ve tüm gezegenler, metal paralar, görmeye yarayan göz, daire şeklindedir. Bu geometrik form geçmiş dönemden bu güne insanoğlu için güçlü simgelerden biri olmuştur. Simgeler, düşüncelerin veya soyut kavramların somutlaştırılmış, grafik gösterimi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İlk Çağlardan bu yana daire formu simgesel olarak yaşamın bir parçası durumundadır. Yerleşim alanlarının kurulum şeklinden tutun da, gücün, sonsuzluğun anlatılmak istendiği bir çok şekil daire şeklindedir. Simgeler bize düşünme alanları sunarlar. İnsanda var olan simgesel düşünme şekli, sanatçıların da eserlerinde ortaya çıkar. İçerisinde farklı anlamlar barındıran daire formu başı ve sonu olmayan sonsuzluk fikrini devindirir. Formalist yaklaşım biçimi ile çalışan birçok sanatçı eserlerinde daire şeklini kullanmaktadır. Bu çalışmada daire formunun simgesel olarak görüldüğü yerler araştırılmıştır. Bu denli kuvvetli bir aktarım gücü olan daire formunun toplumsal bellek üzerindeki izlerinden yola çıkarak, bu kavramla çalışan sanatçılar ve ele alış nedenleri eserleri üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Daire, Sembol, Seramik Sanatı, Kültür.Reflections of the Circle Form in Ceramic Art
 
The circle, which has a plain and simple form, contains the past, the future and the moment. Our world, the sun, all the planets, coins, the eye that has the function of seeing, are all shaped like a circle. From past to present, this geometric form has been a powerful symbol for humans. Icons appear as embodied, graphical representation of thoughts or abstract concepts. Since the early ages, the circle form has been a part of life in a symbolic way. Many shapes with which power or infinity are expressed, are symbolized with the circle. The icons offer us a space of thinking. The symbolic way of thinking in human beings also emerges in the works of artists. Circle form, which has different meanings in it, impels the idea of infinity by having no beginning and no end. Many artists who work with a formalist approach, use circle shape in their works. In this study, the places where the circle form is seen as symbolic are researched. The artists working with this form and their reasons for handling the apartment are presented. Starting from the traces of this form on social memory, the artists working with this concept and the reasons for their approach to this concept are presented.

Keywords: Circle, Symbol, Ceramic Art, Culture.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn