Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 240
Toplam Ziyaret
: 1012977

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

YRD.DOÇ.DR. ABDULAZİZ KARDAŞ
CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI VE CÜZZAMLA MÜCADELE
 
ÖZ Cumhuriyet öncesinde meydana gelen savaşlar ve yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi sağlık politikalarının belirlenmesinde etkili olmuştu. Bu dönemde Anadolu’daki salgın hastalıklar, ordunun sağlığını tehdit edecek boyutlardaydı. Milli Mücadele sırasında işgale uğrayan yerlerde nüfusun azalması, halkın perişan bir hale düşerek göç etmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının yanında büyük ekonomik ve sosyal sorunların yaşanmasına yol açmıştı. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hükümet, sağlık meselesini millî bir dava olarak ele almış ve politikasını da; millî sağlık örgütünü kurmak, doktor ve diğer sağlık personeli açığını kapatmak, göçmenlere yardım etmek ve salgın hastalıklarla mücadele etmek şeklinde belirlemişti. Cumhuriyet Dönemi’nde yaygın hastalıklardan biri de cüzzamdı ve bu hastalıkla mücadele için yoğun çalışmalara başlanmıştı. Başlangıçta hastalığın tedavisi ve korunma yöntemleri iyi bilinmediğinden dolayı hastalık çok yayılmıştı. Cüzzamın tedavisi ve hastaların barınması için uygun mekânlar yapılmıştı. Bu hastalıkla mücadeleye ağırlık verilmiş ve İstanbul Emraz-ı Sâriye Hastahanesi ile İstanbul Cüzzamhanesi Cumhuriyet’in ilk yıllarında etkili faaliyetlerde bulunmuştu. Doğu Anadolu’daki cüzzamlıların tecrit ve tedavileri için Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası düşünülmüş fakat bazı mahzurlardan dolayı bundan vazgeçilmişti. Modern anlamda cüzzamla mücadele 1941’de Elazığ Cüzzam Hastanesi’nin açılmasıyla başlamıştır. 1957’de ülkede cüzzamla mücadelenin gerekliliğini anlatmak ve halkın bu hastalıktan korunmasını sağlamak amacıyla Ankara’da “Cüzzamla Savaş ve Araştırma Derneği” kurulmuş ve bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Türkiye, Sağlık, Salgın Hastalıklar, Cüzzam.REPUBLICAN PERIOD HEALTH POLICIES AND STRUGGULE OF THE LEPROSY
 
ABSTRACT The battles that took place before the Republic and the socio-economic developments that had taken place were effective in determining the health policies as in other areas. In this period, epidemics in Anatolia were threatening the health of the army ın places of occupation that during the National Struggle, the decrease of the population and the migration of the people by becoming miserable led to the spread of infectious diseases as well as major economic and social problems. Along with the proclamation of the Republic, the government has deal with the health organization, to close the gap for doctors and other health personnel, helping immigrants and combating epidemic diseases. During the Republican Period, one of the common diseases was leprosy and intense work began to fight this disease. At the beginning, the disease spread too much because of treatment and prevention methods of the disease were not well known. Appropriate places were made for the treatment of the leprosy and accommodation of the patients. The emphasis was placed on fighting against this disease and the Istanbul emraz-ı Sariye Hospital and the Istanbul Leprosyhome were active in the first years of the Republic. The akdamar Island in Van Lake was thought to keep in separate place and treat the leprosy patients in Eastern Anatolia, but this thought was abandoned due to some disadvantages. In the modern sense, fighting with the leprosy began along with the opening of the Elazığ Leprosy Hospital in 1941. In 1957, the “War with the Leprosy and Research Association” was established in Ankara and in this area has done national and international studies to expalin the necessity of struggle with the leprosy in the country and to protect the people from this disease.

Keywords: KEYWORDS: Period of the Republic, Turkey, Health, Epidemics, Leprosy.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn