Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 410
Toplam Ziyaret
: 1405165

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Aydın Görmez, Fatma Karaman
Chilcot Raporu ve Stuff Happens aracılığıyla
 
Irak savaşından sonra, Sir John Chilcot tarafından 2009-2016 yılları arasında Irak Soruşturması olarak da bilinen Chilcot Raporu adı altında geniş bir araştırma yürütülmüştür. Bu rapor Birleşik Krallığın Irak savaşında yer almasının sebeplerini ve sonuçlarını, savaşın gerçek ve acı yüzünü, ayrıca hükümetin bu kararının birçok farklı yönünü ortaya çıkarmaktır. Öte taraftan ünlü bir İngiliz oyun yazarı David Hare Stuff Happens adlı bir yazarak İngiltere’yi ve Amerika’yı eleştirir. Bu açıdan, Chilcot Raporu savaşın değerlendirildiği kurgusal olmayan yazın türü olarak ele alınabilecek iken Stuff Happens kurgusal bir eser olarak nitelendirilebilir. Bu makalenin amacı bu iki metni tarihselci bir bakış açısı ile ele alarak Stephen Greenblatt tarafından kavramsallaştırılmış olan “tarihin metinleştirilmesi ve metnin tarihselleştirilmesi” çerçevesinde değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Tarihselcilik, Irak Savaşı, Metin, Chilcot Raporu, Stuff Happens‘Textuality of History and Historicity of Text’ through The Chilcot Report and Stuff Happens
 
After the Iraq war, an extensive research was done by Sir John Chilcot between 2009 and 2016 under the name of Chilcot Report which is also known as the Iraq Inquiry. This report aims to put forward and reveal the reasons of the participation of United Kingdom in the Iraq war, its consequences, the real and severe face of the war and many other sides of the decision of the government. Likewise, a well-known English playwright David Hare staged Stuff Happens, by which he criticized the United Kingdom government and the US. In that respect the Chilcot Report might be handled as a non-fictional text which evaluates the war while Stuff Happens as a fictional one. The aim of this paper is to analyse these two texts from a new historicist perspective and asses them within the context of “textuality of history and historicity of the text” conceptualized by Stephen Greenblatt.

Keywords: New Historicism, Iraq War, Text, The Chilcot Report, Stuff HappensTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn