Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1547
Toplam Ziyaret
: 3308665

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN,Fatih HAŞIL
ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Çevre sorunları kavramının kullanımı, tarihsel açıdan insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Çünkü çevre sorunları, aniden ortaya çıkmamış, zamanla doğal çevrenin kirlenip bozulması ve çevre ögelerinin niteliğini kaybetmesi ile önemli hale gelmiştir. Yani insanoğlunun tarihteki varlığıyla paralellik göstermektedir. Fakat hızlı sanayileşme ile enerji üretimine yönelik çalışmalar ve ortaya çıkan sorunlar, çevreye olan müdahalelerin tartışılmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde çevrenin ve sorunlarının çözümüne yönelik ilgiyi zamanla artırmıştır. Günümüzde çevre sorunları öncelikli ele alınması gerekli bir konudur. Hidroelektrik santrallerinin çevreye verdiği olumsuz etkiler araştırılması gereken bu alanlardan bir tanesidir. Çünkü hidroelektrik santralleri çevre dostuymuş gibi gözükseler de çevre üzerinde tam tersi etkilere yol açmaktadırlar. Hidroelektrik santralleri, sudaki potansiyel enerjinin belli aşamalardan geçerek kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle elektrik elde eden santraller olarak da adlandırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, çevre sorunlarının ortaya çıkışı ve sebepleri üzerinde durulacaktır. Bunun devamında çevreye verdiği zararlar açısından son zamanlarda gündeme gelen HES’ler hakkında genel bilgiler verilecektir. Son olarak ise, HES projelerinin çevresel açıdan doğurabileceği sorunlar detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sorunları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Hidroelektrik Santraller (HES)ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS (HEPP)
 
Historically, using the term of environmental problems is as old as human history. Environmental problems have not emerged suddenly but have appeared as a result of the deterioration and pollution of the natural environment over time. In other words, environmental problems coincide with existence of human beings in history. However, the rapid industrialization and the attempts at energy production, causing the environmental problems, have led to discussions related to interventions to the environment. This situation has gradually been increasing the attention regarding to the environment and solving its problems. Today, environmental problems should be taken into consideration as the primary issue. The issue of hydroelectric power plants is one of the research areas in terms of their negative effects to the environment. Nevertheless, these power plants are seemed to be eco-friendly, they have rather opposite effects on the environment. Hydroelectric power plants are known as power plants that convert the potential energy in the water into the kinetic one by means of certain stages. In this paper, the emergence of environmental problems and their causes are examined, firstly. Secondly, the information about the HEPP, which have become popular recently in terms of their harmful effects to the environment, is discussed. Finally, the problems that the HEPP projects may create on the eco-system are argued in detail.

Keywords: Environment, Environmental Problems, Environmental Impact Assessment (EIA), Hydroelectric Power Plants (HEPP)Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn