Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 188
Toplam Ziyaret
: 1012926

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Arş.Gör. Fetullah BATTAL, Yrd.Doç.Dr. Sevim AKGÜL,Yrd.Doç.Dr.Hayriye ŞENGÜN,Öğr.Gör.Şenol KILIÇASLAN
ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE CAM TAVAN SENDROMU İLİŞKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı, kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunları incelmektir. TRA-1 Düzey bölgesi olan Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde bulunan Erzurum Atatürk Üniversitesinde 150, Erzincan Üniversitesinde 107, Bayburt Üniversitesinde 88 faaliyet gösteren akademisyen, memur ya da şirket elemanı olarak serbest çalışanlar 345 üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan bu anketin Ana kütle büyüklüğü yaklaşık olarak 3000 kişidir.%95 güven seviyesi,%5 önem seviyesi için Z testi değeri 1,96’ dır. Örnek evrenin büyüklüğü de 341 kişiden oluşmaktadır. Toplumsal cinsiyetçiliği iki alt boyuta ayıran Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik ile beraber Cam Tavan Sendromunu da inceleyerek çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada iki adet orijinal anket birlikte kullanılmıştır. Bunlardan ilki: Glick ve Fiske; 1996 tarafından geliştirilen Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeğinin (Ambivalent Sexism Inventory) Türkçe ’ye uyarlanması ile ‘’korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik’’ temel boyutlarını 22 soruluk bir ölçek ile değerlendirilmiştir. İkinci ölçeğimiz de İraz ve Karaca; Konya: 2007 tarafından konu ile ilgili yüksek lisans tezi hazırlamak üzere geliştirilen ve orijinal yedi boyutuyla beraber’ ’stereotype, Kadınların Kişisel Tercih Algıları, Örgüt Kültürü ve Politikaları, Çoklu Rol Üstlenme, Mesleki Ayrım, Mentorluk, Network kuramama’’ 38 sorudan oluşan ölçeğimizdir.

Anahtar Kelimeler: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Düşmanca Cinsiyetçilik, Korumacı Cinsiyetçilik, Cam Tavan Sendromu, Yapısal Eşitlik ModellemesiAMBIVALENT SEXISM AND GLASS CEILING SYNDROME RELATIONSHIP
 
The purpose of this study is to examine the problems women face in business. Erzurum, Erzincan, Bayburt, Erzurum Atatürk University, Erzincan University, 107, and Bayburt University, which are TRA-1 Level regions, were implemented on 345 as independent employees, academicians, officers or companies. The main mass size of this questionnaire is approximately 3000 persons, 95% confidence level, and for the 5% significance level, the Z test value is 1.96. The sample universe is made up of 341 people. In addition to the Contradictory Sense of Sexism, which separates genderism into two sub-dimensions, a survey of the majority of women was conducted by examining the Glass Ceiling Syndrome. Two original questionnaires were used in this study. The province is Glick and Fiske; The adaptation of the Ambivalent Sexism Inventory developed in Turkey to Turkish and the main dimensions of "protective and hostile sexism" were evaluated with a 22-question scale. 1 Our second measure was Iraz and Karaca; Konya: 2007 is a scale consisting of 38 questions, designed to prepare graduate thesis related to the subject, and with the original seven dimensions, "stereotype, women's personal preferences, organizational culture and politics, multiple roles, professional separation, mentoring, networking"..

Keywords: : Ambivalent sexism, Hostile Sexism, Benevolent Sexisim, Glass Ceiling Syndrome, Structural Equation ModelTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn