Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 352
Toplam Ziyaret
: 2033426

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 48  Alan: Sosyal Bilimler

Serdar TAKVA, Gökşen ARAS
Carson McCullers’ ın Yalnız Bir Avcıdır Yürek Eserindeki Sessiz Etkileşim
 
İnsanoğluna ait olan temel özelliklerden biri olan iletişim insanların birbirilerini anlamaları açısından en önemli araç olmuştur. Sadece measj ve alıcı şeklinde basit bir dille tanımlanmasına rağmen iletişim, mesajların bir çok etken terafından etkilenebileceği karmaşık bir süreç olarak tanımlandığı bir süreçtir. İletişim sadece inanç ve ideolojilerimizi kapsayan bir fenomen değil aynı zamanda kültürel yapımızı ve yerleşimimizi de içermektedir. Belli bir toplumun tüm üyeleri başkalarının nasıl düşündüğünü ve davrandığını anlamak için iletişime başvururlar. Yazılı ve sözlü araçları kullanarak sürekli ve sağlıklı fikir alışverişleri kurulabilmektedir. İletişimin ruhuna aykırı olarak, bireyler iletişim becerilerine sahip olsalar bile bazen sekteye uğrayabilir. Bu bağlamda, toplumun yansıtıcı figürleri olan yazarlar, iletişimsiz yapıyı aydınlatmaya ve yetersizliklerini sunmaya çalışırlar.Yazarlar yetersiz iletişimden dolayı muzdarip olduğumuz mevcut durumu okuyucularına sunmaya çalışırlar. Carson Mcculler, John Singer adını verdiği sessiz karakterini romanının merkezine alarak Yalnız bir Avcıdır Yürek (The Heart is a Lonely Hunter) adlı romanında iletişimin yetersizliklerini ele almaktadır. Bu makalenin amacı Kalp Yalnız bir Avcıdır (The Heart Is a Lonely Hunter) adlı eserde Carson Mccullers’ın insanoğlunun problemlerinden biri olan iletişimsiz toplumu ve mevcut durumumuzu yumuşak bir şekilde ve başarılı bir dille nasıl ele aldığını göstermektir. Ayrıca, makalenin amacı yazarın yazım tarzına daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşıp ve farklı bir perspektif kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Carson Mcculler, Yalnız bir Avcıdır Yürek , Sessiz, Yetersizlik.Silent Interaction in The Heart is a Lonely Hunter by Carson McCullers
 
Communication as one of the basic features belonging to humankind has always been the most significant tool among people to understand each other. Although it is described as an activity involving a messager and receiver, It is a compilcated process in which the messages can be affected by a huge range of things. Communication itself is a phonemenon covering not only our beliefs and ideologies but also our cultural stuructures and our locations. All the members of a specific community employ communication so as to understand how others think and behave. By using oral and written devices a permanent and healhy way of negotiation is structured. Contray to the essence of communication, sometimes it may be hindered though the individuals may have the potential to communicate. In this respect, authors as the reflective figures of society enlighten the drawbacks of it in terms of uncommunicative structure. They tend to provide their readers with the cuurrent situaition involving how we suffer because of inadequate communication. Carson McCullers highlights deficiencies of communication in her novel titled The Heart Is a Lonely Hunter by placing her muted character in the center of her novel. The purpose of this article is to present presented how in The Heart Is a Lonely Hunter she successfully employs one of the problems of the humankind which is uncommunicative society, and how at the same time she perfectly tells our situation mildly. Additionally, the aim is to gain a different perspective to her writing, and try to look from a broader scope to her writing.

Keywords: Communication, Carson Mccullers, The Heart is a Lonely Hunter, Silent, DeficiencyTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn