Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 315
Toplam Ziyaret
: 1405070

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Şahin Yavuzer
Canan Tan'ın Yüreğim Seni Çok Sevdi Adlı Romanına Popüler Roman Açısından Bir Yaklaşım
 
Popüler roman; çok okunma, çok satma, medya, reklam ve pazarlama, cinsellik, merak gibi amaçlarla örülü bir türdür. Kitlelerin geneline hitap eden bu roman türü, yazın tarihinde görüldüğünden beri her dönem var olmuştur. Edebiyat dünyasınca görmezden gelinen popüler roman, toplumun hayat alışkanlıklarını değiştirmektedir. Ancak estetik kaygıdan uzak olan popüler romanlar, kendi tarihi çerçevesinde tutunabilmişlerdir. Edebi açıdan bir değer atfedilmeyen ve sınırlı sayıda kişi tarafından incelenen bu tür, kitleleri ve yaşam tarzlarını etkilediğinden metodolojik anlamda üzerinde durulması gerekmektedir. Özellikle Cumhuriyet döneminde bu tür romanlar, büyük bir popülerlik kazanmıştır. Kitleler, tefrika olan bu romanları büyük bir ilgiyle takip etmiştir. Cumhuriyet döneminde yayımlanan romanların çoğu sinemaya uyarlanmıştır. Popüler roman, Cumhuriyet dönemiyle ivme kazanmış günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Günümüz popüler roman yazarlarının önde gelen bir ismi de Canan Tan'dır. Tan, 2002'de yazdığı "Piraye" romanıyla ün kazanmış ve geniş bir kitle tarafından okunmaya başlamıştır. Biz de onun en çok okunan ve beğenilen romanlarından biri olan "Yüreğim Seni Çok Sevdi" adlı eserini popüler roman türünün özellikleri açısından inceleyeceğiz. Bu çalışmanın bize günümüz popüler roman yaklaşımıyla ilgili ışık tutacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Popüler Roman, Canan Tan, Popüler Kültür, Yüreğim Seni Çok SevdiA Popular Novel Approach to the Novel Yüreğim Seni Çok Sevdi By Canan Tan
 
Populer novel is a kind that is written with the purposes like be ingread a lot, sold a lot, media, advertisementand marketing, sexuality, curiosity. Thiskind of novelwhichtargets a general mass of people has existed at everyperiod of time since it first came out toliteraturehistory. Populer novel which is ignored by literature world has changed the habits of people. However the popüler novels which are away from aesthetic concern have survived in their own history framework. Even if this which is studied by a limited number of people, is not put to a value by means of literature, because it effects the mass and lifestyles, it has to be emphasized methadologically.Populer novels gained a big popularity especially at the Republic Period. Crowds of people followed those novels that became serial. Most of the novels published at the Republic Period. Have also been adopted to cinema. Populer novel was accelerated at the Republic Time and has continued recently. One of the most recent populer novelists is Canan Tan. She became popüler with her book “Piraye” which she wrote in 2002. We will study one of her widely read and liked novel “Yüreğim Seni Çok Sevdi” in terms of the characteristics of popüler novel. We belive that this novel will give us information about the contemporary popüler novel approach.

Keywords: Popüler novel, Canan Tan, Popüler Culture,Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn