Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 691
Toplam Ziyaret
: 2127459

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 47  Alan: Sosyal Bilimler

Saruhan KARAMAN, Halil AYTEKİN
Brigitte Peskine’nin “Ben Delphine, 13 Yaşındayım” Adlı Eserinde Delphine’nin Yaşamının Psikolojik Analizi
 
Yaşamın doğal evrelerinden biri olarak, çocukluk kavramına, toplumda çok sayıda farklı anlam yüklenebilir. Uzun zaman boyunca, çocukluk, henüz yetişkinliğe varmayan biyolojik bir geçiş süreci olarak tanımlanmıştır. Doğumdan itibaren, her çocuk farklı zamanlar geçirir. Özellikle, çocukların yaşadığı çevre onların gelişimleri üzerinde önemli rol oynar. Sevgi ve şefkatle büyüyen çocuklar doğal olarak mutlu bir yaşam sürerler. Kişilik çocukluk döneminde, çocuğun ailesinden ve yakın çevresinden aldığı girdiler aracılığıyla şekillenir. Çocuk nasıl giyineceği, nasıl konuşacağı ve nerede nasıl davranacağı gibi davranış biçimlerini aile ortamında ebeveynlerinden öğrenir. Onlar sayesinde, çocuk sosyal hayata kolaylıkla uyum sağlar. Bu çalışmada, adı Delphine olan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamı ele alınmıştır. Ne yazık ki Delphine, alkol tüketiminin ve her türlü şiddetin söz konusu olduğu bir ailede yaşamaktadır. Aileye özgü çeşitli problemler ve babasının alkol bağımlılığı, fiziksel ve sözel saldırı, kapı dışarı etme eylemleri yüzünden, Delphine, küçük erkek ve kız kardeşini de yanına alarak, aslında çocuk köyü denilen kimsesizler yurduna sığınmak zorunda kalır. Psikolojik analiz üzerine dayanan bu çalışma, bir çocuğun yaşadığı duygusal deneyimleri, içinde yürekler acısı deneyimlerle sarsıldığı koşulları anlamaya ve çocuğun yaşamında ailenin rolüne dikkat çekme amacına yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma metotlarından doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Delphine, famille, orphélinat, psychologie, obsession, violence.Psychological Analysis of the Life of Delphine in Brigitte Peskine’s Works Named “I Delphine I’am 13 Years Old”
 
As one of the natural stages of life, many different meanings can be attributed to the concept of childhood in society. For a long time, childhood has been described as a biological transition process that has not yet reached adulthood. From birth, each child spends different times. In particular, the environment in which children live plays an important role in their development. Children who grow up with love and compassion naturally lead a happy life. Personality is formed in childhood through the inputs that the child receives from his or her family and immediate surroundings. The child learns how to dress, how to behave and how to talk from his or her parents. Thanks to them, the child easily adapts to social life. In this study, the life of a 13-year-old girl named Delphine is discussed. Unfortunately, Delphine lives in a family where alcohol consumption and all kinds of violence are in question. Due to various family problems and her father's alcohol dependence, physical and verbal assault, and out-of-door actions, Delphine has to take refuge in the orphanage, called the children's village, by taking his younger brother and sister with her. This study, based on psychological analysis, was conducted to understand the emotional experiences of a child, the conditions in which she was shaken by heartbreaking experiences, and to draw attention to the role of the family in the life of the child. In the study, the document analysis technique, which is a qualitative research method, was used.

Keywords: Delphine, aile, kimsesizler yurdu, psikoloji, saplantı, şiddet.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn