Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1165
Toplam Ziyaret
: 1011061

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Araş. Gör. Meryem Çakır KANTARCIOĞLU
BÖLGESELLEŞMEYİ BAĞLAMINA OTURTMAK: YENİ BİR BÖLGESELLEŞME ANLAYIŞI TAHAYYÜL EDİLEBİLİR Mİ?
 
Ulusal kalkınmacı bölgeselleşme ile yeni bölgeselleşme birbirlerinden niteliksel olarak farklılaşmazlar. Farklılık, biçimsel bir dönüşümü ifade etmektedir. Türkiye’deki bölgeselleşme olgusunun tarihsel dönüşümü de bu biçimsellikle ilişkilidir. O halde son on dört yılın yeni bölgeselleşme politikalarını eleştirel bir yaklaşımla ele almak mümkünken eleştirilen üzerinden yeni bir öneri getirilebilir mi? Bu yazıda Türkiye’de son dönemde uygulanan bölgeselleşme politikalarının kapitalist toplumsal formasyon içinde belli bir düzleme oturduğu, bölgeselleşme açısından sunulan yeni bir önerinin de toplumsal formasyonun kendisinden kopuk olamayacağı tezi savunulacaktır. Tez bağlamında, bölgeselleşmenin sorunlarını çözmek üzere yeni bir öneri getirilecek ise bu önerinin üretim biçiminin gerektirdiği siyasal ve yönetsel gerçekliklerden kopuk olamayacağı gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: bölgeselleşme, yeni bölgeselleşme, üretim biçimiBinding to Context of Regionalization: Is It Possible to Imagine a New Regionalization Approach?
 
National developmentalist ragionalism does not differentiate from new regionalism in the way of qualification. The qualification means a formal transformation. Historical transformation of Turkey’s regionalization phenomena is related to this form. So, while it is possible to make a critical approach on the last fourteen years’ regionalism politics in Tukey, is it possible a new suggestion on this issue in terms of this critics? In this article, it will be argued that the regional policies which are applied in Turkey for last years are related to capitalist social formation, in this respect, a new suggestion on this issue can not be disconnected from social formation. In thesis context it will be tried to show that the regional policies of Turkey is in relation with ground of social reality and if a suggestion will be made for the problems of regional policies, it should be sign that relation between mode of production and political and administrative realities are not seperated from each other.

Keywords: regionalization, new regionalization, mode of productionTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn