Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3807
Toplam Ziyaret
: 3007717

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Derya ÇETİNOĞLU; Zeynep MESCİ
BÖLGESEL KALKINMADA RESTORASYON ÇALIŞMALARININ EKONOMİK AÇIDAN ETKİSİ: VAN AKDAMAR KİLİSESİ ÖRNEĞİ
 
Turizmin ayrılmaz parçası olarak görülen tarihi yapıların restorasyon çalışmalarıyla yeniden onarılarak hem bölgeye kazandırılıp hem de gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmaktadır. Çalışmada, bölgede gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlandıktan sonra turizm gelirleri açısından sağladığı etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma örnek olay çalışması kapsamında Van Akdamar Kilisesi restorasyonu üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği uygulanmıştır. 2010 yılında restorasyon çalışması tamamlanan Van Akdamar Kilisesinin 2010- 2015 yılları arasında turist sayısındaki değişim ile birlikte bölgedeki ekonomik anlamda gelişmeler incelenmiştir. Van Akdamar Kilisesi restorasyon çalışması tamamlanmasıyla birlikte önemli bir inanç turizmi potansiyeli olduğu sonucuna varılmış ve turist sayısında önemli bir artışın olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Van Akdamar Kilisesi bölge için önemli bir destinasyon olmasıyla birlikte yapılan restorasyon çalışmasıyla hem turist sayısındaki artış hem de bölgeye ekonomik gelir olarak önemli bir katkı sağlamaktadır. Restorasyon çalışması sonrasında bulunduğu bölge de yöre halkına yeni iş imkanları sağlayarak istihdam arttırıcı etkisiyle de olumlu katkıları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, restorasyon çalışmaları, VanA CASE STUDY ON ECONOMIC EFFECTS OF RESTORATION WORKS IN THE FRAMEWORK OF REGIONAL DEVELOPMENT: VAN AKDAMAR CHURCH
 
Historical places which represent an integral part of tourism can remain assets belonging to the region through restoration so that they can be passed on to future generations. This study intends to establish the effects of restoration on tourism revenues. The research was carried out throught Van Akdamar Church restoration within the scope of the case study. Document analysis technique was used as one of the qualitative research methods in the study. Restoration of Akdamar Church in Van was completed in 2010. The study aims to determine whether there was any increase in the number of tourists and any rise in tourism revenues in the region from 2010 to 2015. Akdamar Church has become an attraction for faith tourism and a significant increase in the number of tourists has been witnessed since its restoration was completed. According to the study results, Akdamar Church beingan important destination in the region, has contributed to the regional revenues after the restoration giving a rise in the number of tourists. Furthermore, the restoration has provided a positive effect by creating new job opportunities for people in the region thus increasing the level of employment.

Keywords: Regional Development, restoration works, VanTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn