Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 561
Toplam Ziyaret
: 1245466

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Mekin MEÇİN
Bir Teosof Olarak Sühreverdi
 
Bu çalışmanın konusu İşrak felsefesinin kurucusu olan Sühreverdî’yi tanımak ve işrak hikmetinin dayanaklarını ortaya koymaktır. Konu, Sühreverdi’nin Arapça eserleri ve Farsça risaleleri ışığında ele alınmıştır. Bu eserlerin yanısıra, H. Corbin ve S. H. Nasr gibi Sühreverdi hakkında nitelikli araştırmaları bulunan konu uzmanlarının eserlerinden de istifade edilmiştir. Bu çalışmada amaç, Sühreverdi’nin tesis ettiği Hikmet-i İşrak felsefesinin dayanakları hakkında kısa ve özgün bir metin oluşturmaktır.Bu çalışmayla; Sühreverdi’nin vahiy, felsefe, irfan ve kadim hikmeti sentezleyerek özgün bir yorum geliştiridiği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde bu çalışma şu soruların cevaplarına kapı aralayabileceği düşünülmektedir: Sühreverdi bir filozof mu, sufi mi yoksa bir teosof mudur? Sühreverdi Zerdüştîliğe gönül kaptıran bir filozof mu yoksa doğu ve batıdan akıp gelen yeryüzündeki tüm kadim hikmetin varisi bir din ve felsefe fenomenologu mudur? Sühreverdi din dili, vahiy ve mukaşefeleri nasıl açıklamıştır?

Anahtar Kelimeler:Suhrawardi as a Teosof
 
The subject of this study is to know Suhrawardi thefounder of the Ishrâq philosophy and to reveal basis of the wisdom of Ishrâq.The issue is dealt in the lights Suhrawardi's bookswriten in Arabic and treatises writenin in Persian.In addition to these works, has been exploitedstudies of as H. Corbin ve S.H. Nasrwho are subject matter experts and qualified research about Suhrawardi. The aim of this study isto conpose a briefand exclucif text abaout basis of the philosophy of Ishrâqî Wisdomthat founded by Suhrawardi.With this study, it was concluded that Suhrawardi developed uniqueentrepationscombining revelation, philosophy, ancient wisdom and by synthesizing these four sources. Likewise, this study is considered that opened the door to answer the following questions:Is Suhrawardi a philosopher oraa mystic or a theosophist? Is Suhrawardi a philosopher who lost his heart to Zoroastrianism oris he a phenomenologist of religion and philosophy whois the heir to all the ancient wisdom in the earth whichflowing from west and east.HowSuhrawardi explained the religious language, revelation or discoveries?

Keywords:Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn