Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3827
Toplam Ziyaret
: 3007737

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Kadir Karatekin, Ersin Topçu, Zafer Kuş
BİR MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMASI: ULUSAL BASINDA KADININ YERİ*
 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ulusal basında, haber başlığında “kadın” ifadesi geçen haberleri analiz ederek, kadınların ulusal gazetelerde nasıl haber konusu olduğunu irdelemek ve bu haberleri kadın odaklı habercilik açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda tirajı en yüksek ve politik görüşleri birbirinden farklı olan 9 gazetenin (Aydınlık, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Ortadoğu, Sabah, Sözcü, Yeniçağ, Yenişafak) 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait üç yıllık haberleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden özel durum çalışması metodu takip edilmiştir. Bu araştırmada ele alınan özel durum, ulusal gazetelerin yaptığı haberlerde kadınların nasıl temsil edildiği ve kadınların haberlerde yer alış şeklidir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi, verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu başlığında kadın ifadesi geçen haberlerin yarısının olumsuz olmasıdır. Bu haberlerin çözüm odaklı değil daha çok sorun odaklı olduğu, şiddeti normalleştirdiği, özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiği tespit edilmiştir. İncelenen haberlerde kadınlar şiddet mağduru olarak temsil edilmektedirler. İncelenen haberlerde kadınların, şiddet türlerinden en çok fiziksel şiddete maruz kaldığı dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Hakları, Medyada kadın, Medya Okuryazarlığı,A STUDY ON MEDİA LITERACY: PLACE OF WOMAN IN THE NATİONAL PRESS
 
The objective of this study is to analyze the news mentioning the statement "woman" in headlines in the Turkish national press, scrutinize how women are made a matter of news in national newspapers and evaluate this news from the aspect of woman-oriented journalism. According to that objective, we examined the three-year news of 9 newspapers (Aydınlık, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Ortadoğu, Sabah, Sözcü, Yeniçağ and Yenişafak) with the highest circulation and different political views regarding the years 2012, 2013 and 2014. The study was conducted using the special case study method, which is among qualitative research patterns. The special case embraced in this study concerns how women are represented and involved in the news published by national newspapers. In the study, document review was used as data collection technique and content analysis in analyzing the data. The most important finding in the study is that half of news using the statement "woman" in their headlines are negative. It was determined that this news were problem-oriented rather than solution-oriented, normalized violence and violated the privacy. In the news being examined it is seen that women are represented as violence victims.

Keywords: Women, Women’s right, Women in the media, Media literacyTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn