Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1142
Toplam Ziyaret
: 1011038

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Bakır ŞENGÜL
BİR GÖÇ HİKÂYESİ: UZUN HİKÂYE
 
Mustafa Kutlu, son dönem Türk hikâyesinin önde gelen isimlerindendir. Kutlu, işlediği toplumsal konularla ve anlatım teknikleriyle yazın geleneğimizde önemli bir yere sahiptir. Özellikle eserlerindeki geniş bir coğrafyaya yayılan mekân tercihleriyle yazar, Anadolu insanının yaşamlarını, acılarını, sevinçlerini, dostluklarını ve duyarlılıklarını başarılı bir şekilde işlemiştir. Yazarın öne çıkardığı bir diğer tema da göçtür. Göç olgusu çevresinde Anadolu insanının birbirine ne kadar yaklaştığı ya da uzaklaştığı vurgulanmıştır. Kutlu’nun Uzun Hikâye adlı hikâyesi, göç olgusu çevresinde kurgulanmıştır. Mekânlar, aktif bir kimlik kazanarak hikâye kişilerinin tanıklığını yapmaktadır. Böylece göç olgusunu yaşayan roman kişileri ile göç olgusunun odağındaki mekânlar arasında karşılıklı bir etkileşimin söz konusu edildiği söylenebilir. Göç olgusu, insanlık tarihiyle özdeş bir geçmişe sahiptir. Dini metinlerde geçen Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennetten kovulması, insanlığın yaşam serüveninin göç olgusuyla şekillendiğini gösterir. Merak unsurunun da bir tetikleyen olduğu zorunlu mekânsal değişim, insanın bireysel arayışının toplumsal yönüne de işaret eder. Daha çok fiziki bir durumun ifadesi olan göç, aynı zamanda zihinsel bir değişimin de habercisidir. Bu bağlamda göç olgusu, birey açısından kronolojik zamanın tersinden işletilmesi mücadelesinin yerine geçer. Zira birey; göç ile sosyal değişimlerin ve çatışmaların odağında yer alarak aktif bir rol yüklenir

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye, Göç.A MİGRATİON STORY: UZUN HİKÂYE
 
Mustafa Kutlu is one of the prominent writers of the contemporary Turkish story. The writer has a significant position in our literature with the subjects on social issues in his works and his techniques of expression. Especially, with the space preference spreading to a wide geographical area of his works, the writer has successfully mentioned Anatolian people’s lives, pains, gladness, friendships and sensitivities. Another theme is the migration that the author highlights. It has been emphasized that the people of Anatolia are approaching or moving away from each other in terms of the migration phenomenon. Kutlu's story, The Long Story, has been fictionalized around the migration phenomenon. Spaces are making an eyewitness of the characters of the story by acquiring an active identity. Thus, it can be said that there is a mutual interaction between the characters of the story who experience the migration and the spaces at the center of the migration phenomenon. The phenomenon of migration has a history identical to the history of humankind. The dismissal of Adam and Eve from heaven demonstrates that the life-long journey of humankind that has been shaped by the migration phenomenon. The compulsory spatial change in which the curiosity is also a trigger that points to the social aspect of the individual search of the human being. Immigration, which is a manifestation of a more physical situation, is also a sign of a mental change. In this context, the phenomenon of migration replaces the struggle of the individual to operate in reverse in chronological time. Because, the individual plays an active role with taking part in the center of migration and social changes and conflicts.

Keywords: Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye, Migration.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn