Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 78
Toplam Ziyaret
: 773697

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Mahmut DÜNDAR
BİR DİN EĞİTİM KURUMU OLAN MESCİDİN İSLAM’IN İLK DÖNEMLERİNDEKİ FONKSİYONLARI
 
Temel amacı Allah’a ibadet etmek olan mescit, İslam’ın ilk döneminde toplumun ibadet eğitimi ile faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olduğu gibi, toplumun beşeri münasebetlerinin, hukuk kurallarının, dini ve ilmi faaliyetlerinin uygulandığı ve birçok meşveret kararlarının alındığı yer olarak işlev görmüştür. Dolayısıyla dünya ve ahiret saadetini gerçekleştirme amacında olan din eğitiminin işlevleri mescidin üstlendiği fonksiyonlarla yerine getirilmesi, mescidin bu fonksiyonlarla ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Zira mescidi sadece ibadet yeri olarak anma ve bilme anlayışı yerine mescidin aynı zamanda taşıdığı ve işlev gördüğü bütün fonksiyonlarla anma ve anlama anlayışının bilinmesi gerekmektedir. Bu vesile ile İslam’ın ilk dönemlerinde mescidin ibadet foksiyonun yanında dini, eğitimsel, sosyal, kültürel, edebi, istişari ve hukuki işler ile toplumun bütünlüğünü sağlama yeri gibi işlevleri de gördüğü anlaşılabilmektedir. Çünkü mescidi sadece namaz kılma ibadetiyle sınırlandırmak İslam’ın mescide yüklediği anlamlara kısıtlama getirmek anlamına gelmektedir. Bu çalışmada kısaca mescitten söz ettikten sonra İslam’ın ilk dönemlerinde mescidlerin yerine getirdiği fonksiyonları ile örnek uygulamaları üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mescit, din, eğitim, ibadet, fonksiyonTHE FUNCTIONS OF MOSQUE THAT IS A RELIGIOUS EDUCATION INSTITUTION IN THE FIRST PERIOD OF ISLAM
 
The mosque, which is the main purpose to worship Allah, was the place where the activities of worship education of the community are conducted in the first period of Islam, and as well as it functioned as the place where the human relations of the society, the rules of law, religious and scientific activities were carried out and many court decisions were taken.Therefore, the functions of religious education aimed at realizing the happiness of the world and the hereafter are fulfilled by the functions that the mosque undertakes, reveals the importance of handling the mosque with these functions.The mosque, which is the main purpose to worship Allah, was the place where the activities of worship education of the community are conducted in the first period of Islam, and as well as it functioned as the place where the human relations of the society, the rules of law, religious and scientific activities were carried out and many court decisions were taken. Therefore, the functions of religious education aimed at realizing the happiness of the world and the hereafter are fulfilled by the functions that the mosque undertakes, reveals the importance of handling the mosque with these functions. Then, it is necessary to know the meaning of remembrance and comprehension with all the functions that the mosque carries and functions at the same time, instead of memorial and knowledge of understanding as a place of worship. By this means, it can be understood that in the early periods of Islam, in addition to the function of worship of the mosque, it also performed functions such as religious, educational, social, cultural, literary, consultation and legal affairs and providing the integrity of the society. Because restriction the mosque to prayer and worship means that limiting the meanings of the mosque in Islam. After briefly mentioning the mosque in this study, the functions that the mosques fulfilled in the early periods of Islam and sample applications are emphasized.

Keywords: Masjid, religion, education, worship, functionTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn