Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 172
Toplam Ziyaret
: 3311286

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2022 Cilt: 1  Sayı: 55  Alan: Sosyal Bilimler

Gül EKİNCİ
Dijital Teknolojiler, Yapay Zekâ, Girişimcilik ve İnovasyon Yayınları Bibliyometrik Analizi
 
Bu çalışmanın amacı dijital teknolojiler, yapay zekâ, inovasyon ve girişimcilik konularına yönelik yapılmış araştırmaları bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemek ve konuya ilişkin geniş bir spektrum aralığında holistik bir bakış açısı oluşturmaktır. Bu amaçla 22.02.2022 tarihinde Scopus veri tabanında 1990-2022 yılları arasında yayın tipi, alan, yazar ve yıl sınırlaması yapılmaksızın başlık, özet ve anahtar kelimeler arasında “entrepreneurship*, digital* tech*, innovation*”, “artificial intelligence*” ifadesi geçen çalışmalar taratılmış, 452 adet çalışma bulunmuştur. Konuya ilişkin 300 yayın 452 farklı kaynakta yayınlanmıştır. Yayınların ortalama alıntı sayısı 15,44 yıllık ortalama alıntı sayısı 2,33’tür. Toplamda 56982 referans, 1480 anahtar kelime, 1171 yazarla çalışma başına ortalama yazar sayısı 2,59 ve yazar başına çalışma sayısı 0,386’dır. Tek yazarlı çalışma sayısı 95, çalışma başına ortak yazar sayısı 2,83, iş birliği endeksi 3,26’dır. Çalışmaların %51’ini makaleler oluştururken yıllık büyüme oranı %15,79’dur. En fazla yayın(98), atıf alma(2416) ve işbirliğinde ABD birinci sıradadır. Çalışmalarda paylaşım ekonomisi, inovasyon ekosistemi, sürdürülebilir gelişme, dijital dönüşüm ve teknoloji konuları ön plana çıkmıştır. En çok yayın işletme ve yönetim bilimleri alanında(%24,2) yapılmış, inovasyon(40), girişimcilik(38), dijital teknolojiler(31) ve yapay zekâ(15) kullanılan anahtar plus kelimeler olmuştur. Yapılan çalışmalarda 2019-2021 yıllarında büyük ivmelenme yaşanmış, konulardaki kavramsal yapınının temelini teknoloji, ekonomi ve planlama oluşturmuştur. Merkezi konumda inovasyon yer almış, trendin bu şekilde devam edeceği öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Dijital teknoloji, Yapay Zekâ, İnovasyon, Girişimcilik, BibliyDijital teknoloji, Yapay Zekâ, İnovasyon, Girişimcilik, Bibliyometrik, Pazarlamaometrik, PazarlamaBibliometric Analysis of Publications on Digital Technologies, Artifıcial Intelligence, Entrepreneurship and Innovation
 
The aim of this study is to use bibliometric analysis methods to examine research on digital technologies, artificial intelligence, innovation, and entrepreneurship in order to create a holistic perspective on the subject across a broad spectrum of potential. Studies in the Scopus database between 1990 and 2022 with the phrase "entrepreneurship*, digital* tech*, innovation*, artificial intelligence*" in the title, abstract, and keywords were scanned without limitation of publication type, author, and year. 452 studies were found on 2022/09/02. 300 publications on the subject have been published in 452 different sources. The average number of citations for the publications is 15.44, and the annual average number of citations is 2.33. With a total of 56982 references, 1480 keywords, and 1171 authors, the average number of authors per study is 2.59, and the number of studies per author is 0.386. The number of single-authored studies is 95, the number of co-authors per study is 2.83, and the collaboration index is 3.26. While 51% of the studies are articles, the annual growth rate is 15.79%. The USA ranks first for the most publications (98), citations (2416), and collaborations. The sharing economy, innovation ecosystem, sustainable development, digital transformation, and technology issues have come to the fore in the studies. Most publications were made in the fields of business and management sciences (24.2%), with innovation (40), entrepreneurship(38), digital technologies(31), and artificial intelligence(15) being the keywords used. There was a great acceleration in the studies carried out in 2019-2021, and technology, the economy, and planning formed the basis of the conceptual structure of the subjects. Innovation has taken place in the central position, and it is foreseen that the trend will continue in this way. And technology, the economy, and planning formed the basis of the conceptual structure of the subjects. Innovation has taken place in the central position, and it is foreseen that the trend will continue in this way.

Keywords: Digital technology, Artificial intelligence (AI), Innovation, Entrepreneurship, Bibliometric, MarketingTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn