Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 631
Toplam Ziyaret
: 1397245

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -4  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY
BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE ETİK DEĞERLERİNİN ÖNEMİ
 
Halk; sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda merkezi yönetimden ve yerel yönetim birimlerinden daha kaliteli kamu hizmetini talep etmektedir. Yerel yönetim birimlerinden olan belediyeler, kamu hizmetini sunarken etik ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak uygulamada bazen etik dışı davranışlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Dolayısıyla belediyeler, bir taraftan halkın taleplerini gerekli ölçüde karşılamakla yükümlü olmakta, diğer taraftan bu hizmetleri etik değerler temelinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada daha etik bir belediye hizmetinin nasıl olabileceği irdelenilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Belediyeler ve Etik.The Importance of Ethical Values in Services Offered by Municipalities
 
People; in social, political, cultural and economic sense demands better quality public service from the central government and the local government units. Municipalities are required to consider ethical principles when providing public services. In practice, however, sometimes unethical behavior can be encountered. Therefore, the municipalities are obliged to meet the demands of the people from one side to the necessary extent and from the other side it is of great importance that the services are carried out on the basis of ethical values. This study examines how a more ethical municipal service can be.

Keywords: Local governments, municipalities and ethics.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn