Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 435
Toplam Ziyaret
: 1405190

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

İbrahim Özgül, Ersin Kırca
Bayezid Mutasarrıfı Mahmut Paşa'nın Merkezle İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme
 
ÖZ Mahmut Paşa, 1799 yılında babası İshak Paşa'nın vefatından sonra Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle Bayezid Sancağı Mutasarrıfına tayin olundu. Yaklaşık yedi yıl bu görevde bulunan Mahmut Paşa 1806 yılında vefat etti. Bu çalışmada, Mahmut Paşa'nın Bayezid Sancakbeyi olduğu dönemde merkezden kendisine yazılan emirler ile Mahmut Paşa'nın vefatından sonra terekesi hakkında yazılan emirler konu başlıklarına göre gruplandırılarak incelenmiştir. Mahmut Paşa'ya merkezden yazılan yazılarda ele alınan başlıca konular: babası İshak Paşa'nın devlete olan borcunun muhallefatından karşılanarak ödenmesi, ordunun ihtiyacı için Bayezid sancağından koyun tedarik edilmesi, İran ile yapılan anlaşma şartlarına uygun olarak İran tarafından kendisine sığınan firarilerin iade edilmesi, bölgedeki beyler ve valiler arasındaki mücadele de Daha önce Çıldır Valisi iken kendisine sığınan mültecileri esir olarak satan Şerif Paşa Çıldır Valiliği'nden Adana Valiliği'ne tayin olunmuş; fakat daha sonra isyan ederek Çıldır tarafına gelmiştir. Bu bağlamda Mahmut Paşa'ya ve bölgedeki diğer beylere merkezden gönderilen hükümlerde Şerif Paşa'nın Çıldır'a girişinin engellenmesi, himaye olunmaması ve üzerine ordu gönderilmesi gibi hususlar ele alınmıştır. Mahmut Paşa'nın zulmüne uğrayan kişiler tarafında yapılan şikâyetler, Mahmut Paşa ile Haydaranlı aşireti arasındaki mücadele ve Mahmut Paşa'nın vefatı ile muhallefatının devlet tarafından zapt edilmesi gibi konular öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Mahmut Paşa, Bayezid, Osmanlı Devleti, Muhallefat, MutasarrıfAn Evaluation On Beyazid's Tenant Mahmut Pasha and Central Government Relations
 
ABSTRACT Mahmut Pasha was appointed as Bayezid sanjak tenant of Rumelian region in 1799 after the death of his father Ishak Pasha. Mahmut Pasha, who carried out this mission for seven years, passed away in 1806. In this study, the orders written to Mahmut Pasha by central government in his Bayezid sanjak tenant period and heritages after his death were grouped according to their subject titles. Headlines of writings from central government to Mahmut Pasha include: payment of his father’s, Ishak Pasha, dept to government through his heritages, the supply of sheep from the Bayezid sanjak for the need of the army, repatriation of Iranian refugees regarding the agreement with Iran state, the conflicts between the governors and legal authorities of the region, Şerif Paşa, who sold the refugees, having taken shelter in him as captives, when he was the Governor of Çıldır was appointed to the Governorship of Adana. but then rebelled and came to Çıldır. In this context, issues such as the prohibition of Şerif Pasha's entrance to Çıldır, not being under one’s shelter, and sending armies on him were discussed in the provisions sent to Mahmut Pasha and other governors in the region. complaints regarding Mahmut Pasha’s cruelty, conflict between Mahmut Pasha and the Haydaran tribe and repress the uprising of Mahmut Pasha’s opponents after his death by governmental forces

Keywords: Keywords: Mahmut Pasha, Bayezid, Ottoman State, Opponents, TenTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn