Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3860
Toplam Ziyaret
: 3007770

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

SEVCAN YILDIZ
BATI ANADOLU’NUN İZİNDE ARİSTOTELES VE ASSOS
 
Batı Anadolu, günümüzde Marmara Bölgesinin güneyini, Ege Bölgesinin tamamını, Akdeniz Bölgesi'nin batısını ve İç Anadolu'dan Eskişehir'i kapsayan coğrafi bölgedir. Anadolu'nun kültürel ve ekonomik olarak en gelişmiş bölgesidir. Antik çağın ise bilim ve felsefe merkezidir. Milet, Efes, Hierapolis, Pergamon, Teos, Knidos ve Assos başlıcaları olmak üzere birçok antik kenti kapsamaktadır. Assos bunların başında gelen antik kentlerden sadece bir tanesidir ve çalışma kapsamına alınmıştır. Assos, tarihi M.Ö. 2000’li yıllara dayanan, ünlü filozof Aristoteles’in üç yıl boyunca bir felsefe okulunun başında bulunmasıyla ün salmış Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Edremit Körfezi’nin kıyısında bulunan antik bir liman kentidir. Bugünkü adı Behramkale’dir. Batı Anadolu'nun Antik Çağdaki tarihi incelendiğinde, felsefenin başka bir bölgede olmayan başarısı dikkat çekmektedir. Bu başarı sadece Antik çağın değil bütün insanlığın gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla Batı Anadolu anlatılırken felsefe mutlaka anlatılması gereken bir konudur. Felsefesiz bir Batı Anadolu düşünülemez. Batı Anadolu’nun en önemli merkezlerinden birisi de Aristo’nun da öğretmenlik yaptığı Assos’tur. Dünyanın en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilen Aristoteles, 347-344 yılları arasında Assos’ta yaşamıştır. Assos, Aristoteles’in yaşamının en önemli evrelerinden birini geçirdiği, evlendiği, çocuk sahibi olduğu, gymnaseiorida (yüksek okul) ders verdiği, ideal devlet anlayışı ve siyaset üzerine ünlü yapıtı Politika’nın ilk çalışmalarına başladığı yerdir. Aristoteles’in Batı Medeniyeti Anlayışı’nı özetle ifade ettiği düşünülmektedir. Bu anlayış İtalya Makyavel ile daha da netleşmiş ve “Kazanmanın ahlakı mı olur?” ifadesi batı tipi siyaset anlayışında yerini almıştır. Batı Anadolu ülkemizde hem içi hem de dış turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Turizmde aynı ürünleri pazarladığımız Yunanistan da bu anlamda önemli bir konuma sahiptir. Özellikle 2016 yılında Yunanistan kültür turizmi açısından önemli fırsatlar yakalamış aynı zamanda Amerikalı akademisyenlerin de sık sık çalışmalar yaptığı bir destinasyon olmuştur. Aynı çalışmaların Türkiye’de de yapılabilmesi için birçok kaynağa sahibiz. Hem turizm hem de felsefe açısından bu kaynakların doğru bir şekilde kullanılabilmesi ve tanıtımının yapılabilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kültür turizminin canlanması açısından yeni destinasyonların hazırlanması gerekmektedir ki Batı Anadolu bu anlamda önemli bir örnektir. Aristoteles’in mezarı henüz yeni keşfedilmiştir, Aristoteles’in ders verdiği ve yaşamını sürdürdüğü mekanlar ziyarete açıktır ve ziyaretçi sayısı da oldukça fazladır. Bu değerler kültür turizmi açısından değerlendirilmelidir. Çalışmada Batı Anadolu ve özellikle Assos (Behramkale) antik kenti kültürel açıdan incelenmiş ve ünlü filozof Aristoteles’in hayatı Batı Anadolu ışığında anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Assos, Behramkale, AristotelesThe Footsteps of in Western Anatolia Aristotle and Assos
 
Today, Western Anatolia is the geographical region comprising south of Marmara Region, the entire of Aegean Region, west of Mediterranean Region and the city of Eskisehir from Central Anatolia Region. It is the most developed region of Anatolia culturally and economically. It was also the center for science and philosophy in antique age. It comprises many ancient cities, mainly Miletus, Ephesus, Hierapolis, Pergamon, Teos, Knidos and Assos. Assos is only one of the main ancient cities and it was also included to the study. Assos is an ancient coastal town which was found in 2000s B.C. on the bayside of Edremit Gulf, in Ayvacık district of Çanakkale province which is famous for hosting a philosophy school where the well-known philosopher Aristoteles directed for three years. Today, it is called Behramkale. When the history of Western Anatolia in Ancient Age is examined, the achievement of philosophy attracts attention which has never been in any other regions. This achievement has a remarkable effect not only in Ancient Age, but also in the progress of entire mankind. Therefore, philosophy has to be depicted when mentioning Western Anatolia. It is impossible to think of philosophy without Western Anatolia. And, one of the most important centers of Western Anatolia is Assos where Aristo taught. Aristoteles who is accepted as one of the most significant philosophers of the world lived in Assos between 347 and 344 B.C. Assos was the place where Aristoteles spent his one of the most significant times, got married, had child, taught in gymnaseiori (college) and started his first studies on his famous work the Politics which was about ideal state notion and politics. It is thought that Aristoteles had expressed the Understanding of Western Civilization in summary. This understanding became clearer with Machiavelli, Italy and the statement of “Does attainment possess morality” took place in western type sense of politics. Western Anatolia has a significant place in terms of both domestic and external tourism in Turkey. Greece with whom Turkey markets the same products also has an important position on this area. Greece possessed great opportunities in terms of cultural tourism especially in 2016 and it has also become a destination where American academicians frequently conduct their studies. We have lots of resources to show that the same studies can also be conducted in Turkey. Thus, these resources should be used and promoted effectively in terms of both tourism and philosophy. New destinations should be prepared in order to trigger cultural tourism in Turkey and Western Anatolia is a good example within the scope of this purpose. Grave of Aristoteles has just been discovered; the places where Aristoteles taught and lived are open to visit and the number of visitors is pretty much. It should be made use of these values in terms of cultural tourism. In this study, Western Anatolia and particularly Assos (Behramkale) ancient town have been examined culturally and life of the prominent philosopher Aristoteles has been explained in the light of Western Anatolia.

Keywords: Western Anatolia, Assos, Behramkale, AristotleTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn