Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1144
Toplam Ziyaret
: 1011040

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Sevda Eratalay
Batı Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma
 
Güzel adlandırma; söylenmesi uygun olmayan, yasak olan ya da dinî çerçevede kullanımı hoş karşılanmayan-korkulan terimlerin yerine kullanılan sözcükler olarak tanımlanmaktadır. Ölçünlü dilde örneklerine sıkça rastladığımız güzel adlandırmalar, Anadolu ağızlarına gelindiğinde daha da çeşitlenir. Cimri yerine “eli sıkı” ya da savurgan yerine “eli açık” sözcükleri bugün kullandığımız güzel adlandırmalardan sadece birkaçıdır. Bu kullanımlara benzer pek çok güzel adlandırma örneği Anadolu ağızlarında sıkça tercih edilen kullanımlardandır. Çalışma Batı Anadolu (Manisa/Alaşehir, Muğla, Uşak, Denizli/Buldan, Sarayköy) ağızlarında kullanılan güzel adlandırma örnekleri üzerinedir.Derleme yapılan yörede; insana özgü karakterlerin adlandırılması, korku duyulan hayvanların isimleri, aykırı davranış içinde olan kadın-erkeklere konulan özel isimler, dinî çerçevede hoş karşılanmayan ya da korku uyandıran söz-sözcük-dini tören/adet adlandırması v.b gibi örnekler alt başlıklar altında ele alınmış ve anlamlandırılmıştır. Bu bağlamda çalışmadaki bazı örnekler yapı bakımından da değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Ağızlar, Güzel Adlandırma, Tabu, Örtmece.Euphemism in Western Anatolian Dialects
 
Euphemism is a word that is used in place of a fearsome term which is inappropriate, prohibited, or not tolerated in religious context. The euphemism that we often find in the standard language is more diverse in Anatolian dialects. "Eli sıkı" is used for stingy "eliaçık" is used for generous: such examples are just a few of the beautiful names we use today. Such euphemisms are frequently preferred in Anatolian dialects. This study is about euphemism examples used in Western Anatolia (Manisa / Alaşehir, Muğla, Uşak, Denizli / Buldan, Sarayköy). In the compiled area; the names of the human characters, the names of scarry animals, the special names given to men and women in contradictory behavior, the unfavorable or fearsome word-word-religious ceremony / unit naming in the religious context, and so on. Some examples in this context are also evaluated in terms of structure.

Keywords: Western Anatolia, Dialects, Euphemism, TabooTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn